AF till regeringen: Pengarna räcker inte

Av: 

TT

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar är inte överens. Arkivbild.

Foto: Anders Wiklund/TT

Min ekonomi

Pengarna räcker inte till att bromsa antalet nya långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen vill ha ett snack med regeringen om konsekvenserna.

– Man måste ha realistiska förväntningar på Arbetsförmedlingen när vi har så stora neddragningar, säger chefen Maria Mindhammar.

I Arbetsförmedlingens (AF) nya utgiftsprognos konstaterar myndigheten att anslagen till de olika arbetsmarknadspolitiska programmen har minskat "väsentligt", jämfört med vad regeringen aviserat tidigare. Detta som en följd av att regeringen i vårbudgeten skrivit ner prognosen för arbetslösheten.

– Vi ser att det är neddragningar nu som inte är aviserade tidigare. Våra ambitioner som vi satte upp vid förra utgiftsprognosen kan vi inte hålla kvar vid, säger AF:s generaldirektör Maria Mindhammar.

Vad vill regeringen?

Sammantaget får det stor påverkan på volymerna av insatser, skriver Arbetsförmedlingen i prognosen och fortsätter:

"Arbetsförmedlingen behöver föra en dialog med regeringen kring fördelningen av volymerna samt konsekvenserna av politikens inriktning", skriver AF. Maria Mindhammar fyller i:

– Vi får ta en dialog med uppdragsgivaren (regeringen), vad tycker man är de viktigaste insatserna för de arbetslösa i den här situationen.

"Är normalt"

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kommenterar skriftligen att de minskade anslagen är normalt utifrån minskade behov.

"Arbetslösheten väntas bli lägre än vi tidigare trott. I vårändringsbudgeten har regeringen också föreslagit ytterligare åtgärder för att pressa ned arbetslösheten. Sammantaget innebär det att vi bedömer att behovet av ersättningar till arbetslösa minskar. Därför har anslagen reviderats ned, vilket är normalt", skriver Nordmark.

Dock är läget på arbetsmarknaden fortsatt allvarligt, enligt ministern.

"Även om vi ser vissa ljuspunkter har vi ett fortsatt allvarligt läge på arbetsmarknaden. Vi fortsätter sätta in åtgärder för att bryta arbetslöshet och rusta människor för de lediga jobben."

Försvagar möjligheter

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar har anslaget till aktivitetsstöd skurits ner med en miljard kronor för nästa år, jämfört med vad tidigare har utlovats. Ihop med årets anslag får AF 2,5 miljarder kronor mindre under dessa år.

Det innebär att AF behöver dra ner på antalet deltagare i tidiga insatser redan i år, och minskar dessutom ytterligare nästa år, vilket i och för sig ligger i linje med myndighetens inriktning att rikta insatserna mot de långtidsarbetslösa. Den högre nivåerna i a-kassan, som den arbetslöse får som aktivitetsstöd, fördyrar dessutom för AF.

"Samtidigt försvagar det på ett icke önskvärt sätt myndighetens möjligheter att ge insatser till personer som riskerar att bli långtidsarbetslösa", skriver AF.

Dessutom väntas pengarna räcka till färre matchningstjänster för de arbetslösa, via de fristående aktörerna, under andra halvåret i år.

Å andra sidan har Arbetsförmedlingen under flera år haft svårt att göra av med pengarna, i fjol närmare sex miljarder kronor som gick tillbaka till statskassan, något AF förklarar med att de under pandemin inte haft möjlighet att få alla stödinsatser på plats.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sänk ditt elpris idag och spara pengar - gå med i Kundkraft här.

Kundkraft

Publisert: