Fack och arbetsgivare överens om lönerna

Arbetsgivare och fack inom industrin är överens om en 5,4 procents löneökning i 29 månader.

Förhandlingarna har varit långa och tuffa, och facken la fram resultatet som en triumf.

– Det här kommer bli det nya märket som normerar svensk arbetsmarknad, säger Marie Nilsson, IF Metall.

Industriavtalet, som berör 2,8 miljoner, svenskar förhandlades inte under våren som vanligt, till följd av pandemin.

I stället har tecknandet av nytt avtal skjutits upp under sju månaders tid, men i går, den 31 oktober, löpte det förra avtalet ut.

Men nu står det klart - det blir 5,4 procents löneökning i 29 månader, vilket facket presenterade som en seger.

– I en historiskt svår avtalsrörelse har vi lyckats justera upp löneökningstakten mot föregående period, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Högre årstakt

Förhandlingarna pågick hela vägen in i sista stund, och avtalet som presenteras i dag börjar gälla omedelbart, fram till 31 mars 2023.

Det är 0,9 procentenheter över det som medlarna lämnade senast, och årstakten ligger på 2,23  procent. Det går att konstatera att det är bättre, från arbetstagarnas sida, än det avtal som medlarna tidigare presenterat.

– Det här avtalet innehåller en högre årstakt en det förra avtalet vi tecknade, och det här kommer bli det nya märket som normerar svensk arbetsmarknad, säger Marie Nilsson, IF Metall.

Hon nämner några av de faktorer som har varit viktiga i förhandlingarna.

– Det var oerhört viktigt för LO-förbunden att få med en låglöneökning, säger Nilsson.

Däremot blir det inte aktuellt med retroaktiva löner från 1 april, något som tidigare var ett krav.

– Det har varit viktigt för oss att få ett framtungt avtal där vi redan från början får en bra nivå. Därför är vi hyfsat nöjda med att vi får ett avtal som ger en ökning på 3 procent från och med i dag, säger Marie Nilsson.

Fackens representanter under pressträffen om industrins avtalsförhandlingar.
Fackens representanter under pressträffen om industrins avtalsförhandlingar.
Marie Nilsson, IF Metall.
Marie Nilsson, IF Metall.

”Bästa som var till salu”

Förutsättningarna har varit svåra. Industriavtalet påverkar inte bara industrisektorn, utan sätter det så kallade lönemärket för många olika branscher, branscher som är påverkade på helt olika sätt till följd av pandemin.

– Det är allt ifrån de företag som mer eller mindre är förlagda med näringsförbud, företag som har liten betalningsförmåga och företag som mer eller mindre gått som normalt, säger Tomas Undin, förhandlingschef för teknikföretagen.

Det är en av anledningarna varför det varit svårt för parterna att komma överrens, men Tomas Undin berättar att man trots det valt att teckna ett avtal.

– Det här var det bästa avtal som var till salu, säger han och poängterar att det kommer bli besvärligt för olika sektorer.

– Vi är medvetna om det och det kommer vi att behöva hantera, säger Tomas Undin.

Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin och Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.
Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin och Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.
Publisert:

LÄS VIDARE