Så här påverkar Nordeaflytten dig – och Sverige

MIN EKONOMI

Nordeas flytt till Finland kan ge positiva effekter för svenska bankkunder. Men vilka konsekvenserna blir för svensk ekonomi är experterna oense om.

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT / SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅ
Björn Wahlroos, styrelseordförande, och Casper von Koskull, vd.

Nordeas flytt av sitt huvudkontor till Finland kommer inte att påverka vare sig bankens kunder eller medarbetare. Det beskedet gav Sverigechefen Anna Storåkers i veckan, strax efter att planerna tillkännagavs.

– Vår verksamhet kommer att finnas kvar i Sverige och i de andra nordiska länderna – precis som förut. Var vårt moderbolag har sitt huvudkontor förändrar ingenting, säger hon i ett pressmeddelande.

Få medarbetare berörs

Gällande de anställda är det endast ett fåtal personer nära ledningen som berörs av flytten, enligt Nordea.

Flera fackförbund har gjort klart att de kommer att avbryta sina affärer med Nordea, och sannolikt kommer en del kunder att följa efter.

Däremot skulle flytten kunna ge klirr i kassan för övriga bankkunder i Sverige. Det menar branschorganisationen Bankföreningen. Eftersom statens insättningsgaranti nu kommer att omfatta betydligt färre insättningar, borde det leda till att övriga banker avkrävs lägre avsättningar till den fond som ska täcka avgifterna.

”Lägre kostnader för bankkunder”

– Det borde leda till att kraven på fondering sänks på de övriga bankerna. Det betyder lägre avgifter på de övriga bankerna – och förmodligen också lägre kostnader för bankernas kunder, säger Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen, till Svd Näringsliv.

Hur flytten påverkar svensk ekonomi är mer osäkert. Vissa menar att de finansiella riskerna nu minskar i händelse av en eventuell bankkris, när ansvaret för att reglera Nordeas verksamhet nu faller på europeiska myndigheter. Det är också en ståndpunkt finansminister Magdalena Andersson (S) framfört.

Den uppfattningen delas inte av Riksgäldens direktör Hans Lindblad. Han anser att en bankkris fortfarande skulle leda till betydande störningar i svensk ekonomi, samtidigt som inflytandet vid en eventuell krishantering nu minskar.

– Det skulle kännas tryggare om vi har fortsatt kontroll över den största banken i Sverige, har han tidigare sagt till Dagens industri, innan planerna blev officiella.

”Sänder negativa signaler”

Stockholms handelskammare anser att Stockholms status som finansiellt center i Norden nu naggas rejält i kanten.

– Nordeas huvudkontorsflytt är allvarlig och den kastar stora mängder grus i maskineriet för att stärka Stockholm som finansiellt center i Norden. När börsens största bolag flyttar sitt huvudkontor så sänder det dessutom negativa signaler om Stockholms attraktivitet för huvudkontor generellt, säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, i en kommentar.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) håller däremot inte med.

– Sverige har fortsatt stor banksektor och Nordea kommer att ha stor verksamhet här. Jag bedömer att det inte kommer att påverka intresset för Sverige som ett finansiellt centrum, säger han till TT.

FAKTA

Därför flyttar Nordea

Nordea har sagt att man vill ha förutsägbara avgifter och skatter i linje med vad banker i andra länder betalar, och gärna ingå i den europeiska bankunionen. Banken har 75 procent av verksamheten utanför Sverige. Finland är som euroland med i bankunionen. Danmark utreder frågan.

Första signalen om en flytt från Sverige kom i mars, kort efter att regeringen meddelat att resolutionsavgifterna som bankerna betalar skulle höjas kraftigt. Höjda avgifter skulle slå extra hårt mot Nordea, eftersom banken ändrat sin struktur. Under våren 2016 ombildades Nordea från att ha en dotterbolagsstruktur till en filialstruktur i Sverige, Danmark, Finland och Norge, med huvudkontor i Sverige.

I juni kom regeringen med ett betydligt mildare förslag till ändrade resolutionsavgifter. Avgiften höjs totalt med tre miljarder till tio miljarder nästa år, men trappas sedan ned, först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025.

Från 2019 vill regeringen införa någon form av bankskatt, men det är oklart hur den kommer att se ut.
Experterna är oense om vad effekterna av en flytt skulle bli för Sverige. Sverige har en stor banksektor vilket innebär finansiella risker. Nordeas balansomslutning på 6 340 miljarder kronor är drygt tusen miljarder kronor större än Sveriges BNP, dubbelt så stor som Danmarks BNP och tre gånger så stor som Finlands BNP.

Nordea kan vid en flytt räkna med fortsatt avdragsrätt för räntor på så kallade förlagslån, vilket årligen beräknas ge 600 miljoner kronor jämfört med att stanna i Sverige. I Sverige försvinner denna avdragsrätt vid årsskiftet.

De tre länder som varit aktuella som värd för Nordeas huvudkontor – Danmark, Finland och Sverige – tillämpar olika modeller för hur kapitalkrav beräknas. Detta försvårar jämförelser och Nordea har därför valt att betrakta denna faktor som neutral i flyttkalkylen.

Vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, är både fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta
Det som försvinner från Sverige vid en flytt är vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, något hundratal tjänster. De är fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta. Den svenska bankverksamheten fortsätter som tidigare.

Källa: Nordea, regeringen