Elsparkcykeljättens förslag: Bygg om städerna

Uppmanar politiker att anpassa städer efter scootrar

Det svenska elsparkcykelföretaget Voi har ritat om kartan för vardaglig transport i storstäder.

Nu vill de även göra det rent bokstavligt.

I framtidsplanerna ligger en vision om att bygga om städer för att anpassas efter deras elsparkcyklar.

Elsparkscyklarnas framväxt under de senaste åren har knappast gått obemärkt förbi. De är vanliga, nästan självklara delar av stadsbilden i storstäder runt om i Europa i dag.

Bland de största företagen i branschen är svenska startupföretaget Voi, med runt en miljon app-användare i Sverige. 2019 hade koncernen Voi Technologies en omsättning på 349 miljoner kronor och gjorde en förlust på 771 miljoner.

Nya steget – har ritat om Hornstull

Nu uppmanar det tre år gamla företaget politiker att anpassa städernas infrastruktur efter elscootrarna. För att exemplifiera hur det skulle se ut har Voi tillsammans med arktitektfirman CF Møller låtit rita om stadsdelen Hornstull i Stockholm. Gatorna i skissen domineras av cykelbanor och en ”mobilitetshubb”, som bland annat ska koppla samman kollektivtrafik med elsparkcyklarna.

Idén kommer ifrån det urbana konceptet kallat 15-minutersstaden, där tanken är att invånare ska kunna uträtta alla sina vardagliga behov inom en kvart med hjälp av kollektivtrafik, cykel eller till fots. När Aftonbladet når Voi:s vd Fredrik Hjelm via mejl utvecklar han hur förslaget kom till.

– Vi tror på idén om 15-minutersstaden som byggs för att prioritera resande med gång, cykel, elsparkcykel och kollektivtrafik. Att minska på bilåkandet i städer är viktigt för att nå våra klimatmål, få renare luft och minska på buller.

Voi har tagit fram en ritning på hur deras vision om en mer anpassningsbar stad kan se ut i Hornstull, Stockholm.
Voi har tagit fram en ritning på hur deras vision om en mer anpassningsbar stad kan se ut i Hornstull, Stockholm.

Hur mycket skulle ett sådant projekt som ni ritat i Hornstull faktiskt kosta att genomföra?

– Vi har inte räknat på hur mycket ombyggnaden skulle kosta, men konstaterar att bilismen medför stora kostnader kopplat till klimat, miljö, hälsa och infrastruktur. Frågan är inte om vi har råd att investera i en sån här omställning utan snarare om vi har råd att inte göra det.

Är det rimligt att ett företag kan kräva från politiker att städerna ska byggas om för att anpassas efter deras produkter?

– Det här handlar inte om att vi som företag vill att politiker ska anpassa sig efter våran tjänst. Delade elsparkcyklar är ett komplement till exempelvis kollektivtrafik, privata cyklar eller gång. Tillsammans skapar dessa transportmedel möjligheter att röra sig utan bil i städer, vilket bland annat bidrar till bättre miljö och hälsa. Det är mål som politikerna själva har satt upp.

Voi Technologies vd och medgrundare Fredrik Hjelm.
Voi Technologies vd och medgrundare Fredrik Hjelm.

Har kontakt med politiker

Med miljöpolitiska vindar som blåser i rikting åt gröna omställningar och nollvisioner har politikernas reaktioner på Voi:s uppmaning varit positiva, säger Fredrik Hjelm i en intervju med DN. Han nämner bland annat att de har kontakt med politiker i alla de omkring 70 städer där Voi är aktiva i.

– Vi gillar konceptet väldigt mycket och har börjat prata med politiker om att de borde kolla på det och tänka om. Om man hade haft ett vitt papper i dag, hur hade man då ritat upp staden? Så borde man tänka, snarare än att utgå från hur staden ser ut i dag, säger han till DN.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu