Låg kunskap präglar svenskt sparande

Av: Kristofer Gustafsson

Publicerad:
Låg kunskap präglar svenskt sparande visar ny undersökning.
Foto: Kristofer Samuelsson
Låg kunskap präglar svenskt sparande visar ny undersökning.

Sifo

Var fjärde sparare vet inte vad inlåningsränta är.
Häften av alla är missnöjda med sparkontot.
Varannan person jämför inte sparräntor mellan banker.
Dålig kunskap och bristande engagemang präglar svårt sparande enligt ny Sifo-undersökning.

Sparkonto är, trots det låga ränteläget, vår vanligaste sparform. Ändå är vi förvånansvärt dåligt insatta och dåligt engagerade i sparande. Det avslöjar en undersökning av Sifo, gjord på uppdrag av Forex Bank.

Låg kunskap

Sju av tio svenskar har pengar placerade på sparkonto. Men färre än var tredje har inlåningsränta på kontot.

Varannan sparare är missnöjd med sparkontot men samtidigt uppger sex av tio att de inte jämför inlåningsränta när de ska välja sparkonto.

– Den låga kunskapen och det låga engagemanget gör att bankkunder inte ställer krav på sin bank. Två av tre svenskar har ingen ränta på sitt sparkonto. Lånar man ut pengar till banken, ska man ha ränta, säger Tom Friberg, kommunikationschef på Forex Bank.

Unga sämst uppdaterade

I gruppen som inte känner till vad en inlåningsränta innebär är åldersgruppen 16-34 år överrepresenterad. Trots att just den gruppen i högre grad placerar pengar på sparkonto. I samma åldersgrupp återfinns flest av alla som är missnöjda med sparkontot.

– Det är tydligt att många är missnöjda med sitt nuvarande sparkonto, samtidigt som de flesta inte jämför räntor när man ska öppna ett sparkonto. För bankkunder som har sparkonton med årsavgifter eller uttagsavgifter men ingen ränta kan det sluta med att sparkontot kostar pengar. Det ska löna sig att spara pengar på konto, säger Tom Friberg på Forex som höjt inlåningsräntan till 0,35 procent,

Fotnot: Undersökningen genomförd i TNS Sifos webbpanel under 2017. 1162 personer i ålder 16-79 år intervjuades.

Publicerad:

LÄS VIDARE