Staten utklassar fondförvaltarna

MIN EKONOMI

Sveriges absolut största företagsägare presenterade i dag sin niomånadersrapport.

Ägaren heter staten, som förvaltar en portfölj värd ungefär 500 miljarder kronor.

I den statliga sfären av 63 företag arbetar 200 000 personer. Till de större företagen i portföljen hör SJ, Vattenfall och Posten, och andra namnkunniga innehav är Vin & Sprit, Apoteket, Systembolaget och Svensk Bilprovning.

Därtill är staten aktieägare i sex börsnoterade företag: Telia, Assi Domän, Nordic Baltic Holding, OM Gruppen, SAS Sverige och Celtica. I slutet av rapportperioden var värdet på dessa innehav 184 miljarder kronor, ett fall från 222 miljarder vid halvårsskiftet.

SAS sämsta innehavet

Bakom denna nedgång står förstås Telias nedgång. I ett pressmeddelande från Näringsdepartementet påpekas dock att Telia-aktien ”klarat sig relativt bättre än övriga i Europa noterade, före detta nationella telefonmonopol”.

De övriga börsnoterade innehaven har i år gått klart bättre än generalindex, som under niomånadersperioden sjönk med 7 procent. Hittills i år har bolagen stigit med 44 procent i snitt, exklusive Telia och Celsius som köptes av Saab. Det är betydligt bättre än vad de flesta fondförvaltare presterat i år. Sämst av de fem innehaven gick SAS som steg med 18 procent och bäst gick OM Gruppen som steg 49 procent.

Omsättningen i hela den statliga portföljen under de tre första kvartalen med 6 procent till 214 miljarder kronor och resultatet före skatt ökade med 56 procent till 25 miljarder kronor.

Läs mer om staten och kapitalet

Erik Amcoff/Ekonomi24 ([email protected])