Volvo ska spara en miljard

MIN EKONOMI

Volvo personbilar, som numera är en del av Ford, ser över sin internationella försäljningsorganisation och kan komma att säga upp anställda.

Orsaken är att företaget vill minska dagens försäljnings- och marknadsföringsbudget på 10 miljarder kronor med upp till 10 procent.

Samtidigt riskerar anställda i Sverige att förlora jobben.

Volvo personbilar kommer att upplösa sitt försäljningshuvudkontor i Bryssel där det arbetar nära 100 medarbetare, skriver tidningen Financial Times. En del av de anställda kommer att flyttas hem till huvudkontoret i Göteborg, och samtidigt ska Volvo personvagnar strama åt utgifterna genom att hålla nere kosnader till bland annat reklambyråer som företaget i dagsläget arbetar med.

I stället kommer Volvo personvagnar att satsa på tre regionala försäljningskontor, ett i Sverige som ansvarar för Norden, ett i Bryssel som ansvarar för Mellaneurpa och ett i Bologna, Italien, för södra Europa.

- Det är ett sätt att komma närmare marknaderna. Det skiljer både kulturellt och regionalpolitiskt att sälja bilar i exempelvis Finland och Italien. Det handlar dock inte om att bygga en ytterligare organisation på den nuvarande, utan att anpassa den till respektive marknad, säger Ingemar Hesslefors, presschef på Volvo personvagnar, til Ekonomi24.

Krympa organisationen

Samtidigt ska Volvo personbilar minska den internationella organisationen som ansvarar för försäljning utanför Europa och Nordamerika, hur mycket kan han i dagsläget inte säga.

- Vi ser över kostnaderna genom att ta bort ett lager av vår europeiska försäljningsorganisation, säger Hans-Olov Olsson, VD för Volvo personvagnar till Financial Times. Han varnar också för att förändringarna i företaget kan leda till att anställda inom försäljningsorganisationen i Sverige kan förlora jobbet, liksom även på huvudkontoret i Göteborg.

För samtal med facket

- Vi för samtal med facket. Vi kommer att omfördela och säga upp människor inom alla tre försäljningsområden, säger han.

Hur många kommer att förlora jobbet?

- Jag kan inte säga hur många det handlar om. Vi har endast tagit ett inriktningsbeslut om att ändra och skära i organisationen, säger Ingmar Hesslefors. Hans-Olov Olsson påpekar att det är nödvändigt att skära i organisationen för att kunna upprätthålla vinstmarginalerna för Volvo personvagnar. Marginalerna tros ligga kring 4,5 procent av den årliga försäljningen kring cirka 112 miljarder kronor.

Ford anser att marginaler runt 9 procent är mer realistiskt i det långa loppet, samtidigt som antalet sålda personbilar väntas växa från 430 000 stycken i år till 600 000 för år 2005.

- Vi kan inte tillåta våra marginaler att försämras. Vi måste fortsätta att vara framgångsrika inom de områden där vi är starka, och göra insatser där vi är svaga, säger Hans-Olov Olsson.

Som ett led i översynen av försäljnings- och marknadsorganisationen har Volvo personvagnar meddelat sina 320 tyska återförsäljare att bolaget kommer att se över sin ersättning, eller provision, till dem. Alla återförsäljare kommer dessutom att få en utvärdering av sitt arbete vilket kan få påverkan vid förnyelsen av återförsäljningskontraktet.

Läs mer om Volvo

Isaac Pineus/Ekonomi24 ([email protected])