Nu gör luftskeppen comeback

MIN EKONOMI

Nu ska Öresundsbron få konkurrens - av luftskepp.

Det tyska företaget Cargo Lifter planerar att bygga ett nät av luftskeppstationer runt om i Europa - bland annat utanför Hässleholm.

Luftskeppen ska användas för tunga godsfrakter, men även turistflygningar kan bli aktuella.

Foto: Lasse Allard
Inom ett par år ska ett nätverk av 250 meter långa, heliumfyllda luftskepp flyga tungt gods i Europa och till USA.

Det handlar om moderna luftskepp: 250 meter långa cigarrformade farkoster fyllda med helium, långt ifrån de eldfängda vätgasfyllda Zeppelinare som trafikerade luftrummet på 20- och 30-talen.

Tanken med projektet är att skapa förutsättningar för mycket stora godstransporter - alltför stora för att kunna klaras av med flygplan eller lastbil. Det kan exempelvis handla om att frakta hela hus eller gigantiska turbiner.

Men även om det alltså främst handlart om godstransporter så kan även turistflygningar bli aktuella i ett senare skede.

Kan landa överallt

- Bakgrunden är bland annat den trafikinfarkt som finns idag. Det här handlar främst om att flytta tungt gods, men sen finns det andra möjligheter också, bland annat att flytta sjukhus till katastrofområden, säger Gunnel Hedman från näringsdepartementets omställningsgrupp som nyligen besökte Cargo Lifts luftskeppsfabrik i Tyskland tillsammans med kommunalråd från Hässleholm.

- Fördelen med luftskeppen är att man kan gå ner på en begränsad yta. Det kräver inte så mycket installationer för att kunna landa, säger hon.

Bakom projektet står bland annat ABB och Siemens. En gigantisk hangar, 360 meter lång och 107 meter hög, har redan byggts och invigts söder om Berlin. Där ska luftskeppen byggas. Enligt planerna ska det första stora skeppet vara färdigt någon gång under 2002. Cirka 200 skepp ska byggas och stationeras på särskilda luftskeppsstationer runt om i Europa och USA.

Fredrik Rundkvist