Ny e-handelskrasch för Jan Carlzon

MIN EKONOMI

E-handelsföretaget Kimoda hotas av konkurs. Bolaget har ställt in betalningarna och gjort en förlust på 53 miljoner kronor under det senaste året. Samtidigt slingrar den tidigare storägaren Ledstiernan sig ur bolaget.

Ledstiernans ordförande Jan Carlzon tvingas ta förlusten i sitt eget bolag.

Kimodas affärsidé är att vara ett kvalitetsvaruhus och upplevelsecentrum för föräldrar och barn. Företaget säljer barnrelaterade produkter som kläder, men också tjänster och underhållning för barn.

Det var ursprungligen klädfirman Polarn & Pyret som satsade 100 000 kronor och startade Kimoda. I februari gjordes en nyemission på ungefär halva aktiekapitalet och Kimoda fick då in 50 Mkr, varav Ledstiernan satsade 10 Mkr. Kimoda är i dag ett separat bolag från Polarn & Pyret som i dag är en leverantör bland alla andra.

E-handelssajten hade premiär den 19 maj i år, dagen efter e-handelsföretaget Boo.coms jättekonkurs. Den ursprungliga avsikten var att göra en till emission i somras på ytterligare 150 Mkr. Pengarna skulle gå till en lansering av fler e-handelssajter i flera Europeiska länder, som Frankrike, Tyskland och Storbritannien men också i de nordiska länderna.

Halv miljon i försäljning

- På grund av det skakiga marknadsläget och brist på riskkapital avrådde vår rådgivare oss från att gå ut och söka riskkapital, och vi avvaktade därför, förklarar Anna-Carin

Månsson, VD för Kimoda som själv äger 1,5 procent av aktierna.

Resultaträkningen för bolagets sista tolv månader är allt annat än en rolig läsning. Kimoda omsatte 476 000 kronor och gjorde samtidigt en nettoförlust på 53 Mkr. Pengarna har i första hand gått till utgifter för att starta bolaget.

På grund av detta har bolaget nu ställt in betalningarna och driver nu verksamheten under kontantbetalning. Bolaget har ansökt om företagsrekonstruktion hos Stockholms tingsrättoch fick den beviljad i går.

Ledstiernan sålde idag sina aktier i Kimoda till Karl Stockman AB som ägs av Jan Carlzon och hans kompanjon Mikael Solberg. Innehavet i Kimoda överfördes från Stockman till Ledstiernan i samband med att Ledstiernan bildades. Jan Carlzon och Solberg köper nu tillbaka Kimodaaktierna till inköpspris, 10 Mkr och därmed blir Ledstiernan skadeslöst medan Jan Carlzon tvingas ta förlusten själv. Karl Stockman AB är också storägare i Polarn & Pyret.

Tredje kraschen för Carlzon

- Att investera i B2C-bolag ligger egentligen utanför vår strategi. Vi insåg att det var ett svårt projekt med hög risk. Därför ville vi ha möjligheten att sälja tillbaka aktierna", säger Johan Wachtmeister, VD i Ledstiernan.

För Jan Carlzon är det tredje e-handelskraschen. Han var tidigare engagerad i styrelsen i bolagen Netnet som likviderades och Boxman som gick i konkurs.

Anna-Carin Månsson arbetar nu med att hitta en lösning på krisen för bolaget. För närvarande finns ett bud på Kimoda från ett bolag som hon inte vill namnge, inte heller hur stort budet är. Inom kort ska aktieägarna ta ställning till budet och hon räknar med att affären ska vara avslutad innan årsskiftet.

Om det inte blir någon lösning hotas bolaget av konkurs.

- Exakt hur bolaget kan komma att drivas vidare kan jag inte säga, men jag tror att konceptet kommer att finnas kvar, säger Anna-Carin Månsson.

Varför har ni inte lyckats?

- De allra flesta inom e-handelsföretagen har överskattat konsumenternas beteenden när det gäller e-handel. Det har visats sig att konsumenten inte handlar på internet i så stor utsträckning som man trott, man har överskattat konsumentens beteende. Det tar längre tid än man tror att ändra människors beteende, kanske till och med en generation. Dessutom har riskkapitalmarknaden förändrats markant där det blivit betydligt svårare att få in nya pengar.

Läs mer om Jan Carlzon

Isaac Pineus/Ekonomi24 ([email protected])