Miljardklipp för Ericsson

MIN EKONOMI

Ericsson har minskat sitt innehav i det amerikanska nätverksbolaget bolaget Juniper.

Affären ger Ericsson en reavinst på hela 16 miljarder kronor.

Ericssons investering i Juniper har varit mycket lyckosam. Börskursen stod som högst den 16 oktober och var då uppe i 243 dollar och då uppgick Ericssons orealiserade kursvinst till cirka 50 miljarder kronor. Därefter har kursen fallit men dagens försäljning av Juniperaktier innebär ändå en rejäl vinst för Ericsson. Ericsson har totalt betalat 215 miljoner kronor för den sammanlagda investeringen i Juniper.

Ericsson har sålt totalt 10,4 miljoner aktier. Ericsson vill inte säga till vilken kurs affären gjordes men räknat på senaste betalkursen 156 dollar får Ericsson in cirka 1,6 miljarder dollar, eller 16 miljarder kronor. I samband med affären köper Juniper tillbaka en miljon av sina egna aktier från Ericsson.

Vinsten ska finansiera nya mobiltelesatsningar

Enligt Ericsson återstår efter försäljningen halva innehavet i Juniper, eller cirka 2 procent.

Orsaken till försäljningen är att Ericsson vill få loss pengar för att finansiera satsningen på tredje generationens mobiltelefoni, 3G där de båda bolagen samarbetar. Så sent som förra veckan bildade bolagen ett nytt gemensamt bolag inom området.

Juniper tillverkar så kallade höghastighetsroutrar, växlar för internettrafik. Det är en teknologi där Ericsson gärna vill komplettera sitt kunnande. Junipers största konkurrent är dominanten Cisco, men Juniper har lyckats kapa åt sig 15 procent av världsmarknaden enligt en färsk undersökning.

Ericssonaktien reagerade positivt på beskedet och vid 15-tiden hade kursen stigit 5 procent till 135 kronor.

Läs mer om Ericsson

Isaac Pineus/Ekonomi24 ([email protected])