Boräntorna sänks

MIN EKONOMI

Samtidigt som riksbanken höjer räntan så sänker nu bolåneinstituten sina långa räntor.

Först ut är SBAB som sänker sina bolån med 0,20 procent.

Flera bolåneinstitut sänkte idag sina räntor.Först ut var bolåneinstitutet SBAB som sänkte de bundna boräntorna med upp till 0,20 procentenhete.

Samtidigt sänkte man tvåårsräntan med 0,10 procentenheter till 5,60 procent och femårsräntan med 0,20 procentenheter till 6,20 procent.

Detta trots att Riksbanken idag alltså höjde den så kallade reporäntan, den viktigaste styrräntan, med 0,25 procentenheter.

- Den här höjningen som Riksbanken har gjort idag var ju väntad. Riksbanken har mer eller mindre i klartext sagt att en det skulle bli en höjning, säger Lars Bergstig, informationschef på SBAB.

Tror inte på långsiktiga räntehöjningar

En höjning av styrräntan är ett sätt för att bromsa ekonomin och minska risken för inflationsökningar.

Men den senaste tiden har det kommit allt fler signaler som tyder på att konjunkturen redan mattats av.

Enligt Lars Bergstig är dagens höjning av styrräntan egentligen inte avsedd att bromsa ekonomin.

- Riksbanken har idag velat fullfölja vad man sagt tidigare för att det inte ska bli en massa snack om att den inte går att lita på och så vidare. Mellan raderna i Riksbankens meddelande framgår dessutom att det här vare sig är första steget eller ett steg mitt i en en pågående långsiktig räntehöjningen, säger han.

Bara logiskt med sänkta bolåneräntor

De flesta bolåneinstitut hade alltså redan tagit dagens höjning i beräkningen - och få bedömare i bolånebranschen räknar med några större långsiktiga ränteförändringar framöver.

- Då är det rätt naturligt att de som lånar ut pengar långsiktigt är beredd att ta lite lägre ränta, eftersom man antar att det inte blir några räntehöjningar framöver. Så egentligen är det rätt logiskt att den långa ränta drar sig nedåt, säger Lars Bergstig.

Under torsdagen sänkte Skandia den tvååriga villaräntan med 0,15 procentenheter och den femåriga villaräntan med 0,20 procentenheter. Och Länsförsäkringar sänker de flesta av sina fasta boräntor med mellan 0,10 och 0,20 procentenheter.

Aftonbladet