Blandad kritik mot räntehöjningen

MIN EKONOMI

Riksbankens räntehöjning var onödig. Risken för arbetskraftsbrist och höga lönekrav är betydligt överdriven, anser facket och Ams.

Men statsministern välkomnar beslutet.

- Eftersom marknadsräntorna föll var beslutet väl avvägt, sade Göran Persson vid en paus i EU:s pågående toppmöte i sydfranska Nice.

På frågan huruvida räntebeskedet påverkar lönerörelsen svarade Persson:

- Det finns två sätt att läsa det. Det ena är att det blir en provokation i avtalsrörelsen. Det andra är motsatsen, att det kan kyla ned situationen.

Riksbanken anger bland annat risk för arbetskraftsbrist som ett skäl till att kyla av ekonomin. En huggsexa om den arbetskraft som finns kvar riskerar annars att leda till för höga lönelyft.

Men ur arbetsmarknadens synvinkel finns ingen anledning till höjda styrräntor. Uppgifterna om arbetskraftsbrist är betydligt överdrivna, anser Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör Anders L Johansson:

- Jag är mycket tveksam till höjningen om arbetskraftsbrist skulle vara skälet.

Ingen risk för ökad inflation

Dessutom pekar flera signaler i Sverige och omvärlden på att ekonomin nu går in i ett lugnare tempo.

- Vi har inga inflationstendenser. Vi kanske får det men det vet vi inte. Jag har därför svårt att se att det finns fog för en räntehöjning i det här läget, säger Johansson, som anser att Riksbanken genom att under lång tid signalera en höjning målat in sig i ett hörn och därmed tvingats till en höjning.

Enligt Johansson finns ingen riktig arbetskraftsbrist att tala om i Sverige. Arbetskraftsreserven är fortfarande mycket stor, uppemot en miljon personer inklusive alla dem som inte finns registrerade som arbetssökande hos Ams, enligt sina egna beräkningar.

- Och vi har fortfarande det högsta obalanstalet i en högkonjunktur under hela efterkrigstiden, säger Amschefen.

Hård kritik från facket

Många av Riksbankens hårdaste kritiker finns inom fackföreningsrörelsen där man tycker att kampen mot inflationen sker på bekostnad av sysselsättningen. TCO:s chefsekonom Roland Spånt menar att torsdagens höjning bromsar en konjunktur som redan är på väg att försvagas, vilket kommer att försvaga sysselsättningstillväxten.

Väntad höjningBland bankekonomerna är bilden en annan och höjningen var också väntad. Åke Gustafsson, analyschef på Föreningssparbanken, hör till dem som tycker att dagens räntehöjning av Riksbanken är väl avvägd. Både regeringens ekonomiska politik samt Riksbankens ränteläge behöver skärpas.

Gustafsson köper inte heller resonemanget att en räntehöjning skulle vara onödig när konjunkturen börjat vända och USA signalerar en räntesänkning.

- Man måste ändå beakta att vi har en ganska låg reporänta i utgångsläget. Vi har troligen fortsatt starkare tillväxt både under 2001 och 2002 än USA där man ser tydligare tecken på en större avmattning än vi ser i Sverige.

Olle Lindström/TT Jonas Lindgren/TT