"SEBs koncernchef var CIA-informatör"

MIN EKONOMI

Bo Ramfors, före detta koncernchef i SE-banken, utpekas som CIA-informatör i nyligen offentliggjorda dokument. Uppgifterna finns på en känd amerikansk sajt för säkerhetspolitiska frågor, men är inte bekräftade.

- Andra får avgöra sanningshalten, säger sajtinnehavaren John Young till Ekonomi24.

I dokumenten som nyligen släppts på nätet finns en lång rad namn på olika inflytelserika personer världen över som uppges ha varit verksamma som informatörer och uppgiftslämnare åt CIA.

En av de personer som nämns bland alla internationella namn från bank-, media- och universitetsvärlden är Bo Ramfors, före detta koncernchef i SEB. Under slutet av 1980-talet var han en av fyra VDar i SE-banken, med speciellt ansvar för Göteborgsregionen. Han blev hösten 1989 koncernchef när Jacob Palmstierna tvingades gå och innehade den posten till september 1992. Därefter har Ramfors innehaft en rad olika styrelseposter i näringslivet.

Skriven av CIA-agent

Sajten som publicerat uppgifterna heter Cryptome.org och drivs av arkitekten och New York-bon John Young. Han har arbetat i över fyra år med att bygga upp en databas med underrättelsematerial av olika slag och blev så sent som i november porträtterad i tidskriften Wired.

Den publicerade listan har ursprungligen upprättats av den nyligen avlidne Robert T Crowley, som under större delen av efterkrigstiden var verksam som agent hos CIA och i mitten av 1980-talet författade en bok om KGB.

Ekonomi24 har utan framgång sökt Bo Ramfors för en kommentar till uppgifterna. Sajtinnehavaren John Young säger till Ekonomi24:

"Cryptome gör inga anspråk på att avgöra äktheten på de dokument som publiceras. Vi låter andra avgöra den saken. Vår erfarenhet är att det tar flera dagar innan ett kontroversiellt dokument upptäcks av expertisen och media. Först då brukar vi få respons från människor som kan bekräfta uppgifternas riktighet."

Retat upp FBI

John Youngs databas innehåller över 6.000 olika dokument bestående av alltifrån tunga rapporter skrivna av olika amerikanska myndigheter till nyhetsartiklar av olika slag med anknytning till ämnet underrättelsetjänster och spioneri. Databasen är tillgänglig på nätet.

Det har i sin tur retat upp FBI, som har försökt få Young att ta bort en del material som de bedömer vara alldeles för känsligt för att få publiceras offentligt. Young har vägrat göra detta.

- Jag har ingenting som står på spel. Jag har ingen organisation av något slag, och ingen styrelse som styr över mig och min verksamhet. Därför kan jag publicera material som ingen annan vågar röra, säger John Young till tidskriften Wired.

Den avlidne Crowley, som alltså är den som indirekt pekar ut den svenske bankdirektören som CIA-informatör, arbetade som agent i den amerikanska spionorganisationen CIA från 1948 till mitten av 1980-talet. Mot slutet var han en centralt placerad chef med ansvar för delar av CIA:s operationer på fältet. 1985 skrev Crowley tillsammans med journalisten och författaren William Corson boken "The new KGB: Engine of Soviet Power".

Andreas Henriksson/Ekonomi24 (andreas.henriksson@ekonomi24.se)