Lycos.se läggs ner

MIN EKONOMI

Lycos i Sverige läggs ner och dess tjänster och produkter införlivas istället i den betydligt större Spray.se.

Det är resultatet av den integrationsprocess som tog sin början Lycos Europe tidigare i höstas förvärvade svenska Spray Networks.

Därmed frångår man den varumärkesstrategi som kommunicerades i samband med fusionen, och varumärket Lycos hann knappt in och vända på den svenska marknaden. När Lycos Europe tidigare i höstas köpte Sprayportalen Spray Network var det ett tydligt uttryckt mål att båda varumärkena skulle behållas och leva varsitt liv.

Nu läggs dock Lycossajten ner i Sverige och istället införlivas de produkter och tjänster som hittills återfunnits på sajten införlivas i Spray.se. Det är resultatet av den integrationsprocess som tog sin början när affären gjordes upp i september.

- Med tanke på att Spray-portalen har en så stark ställning i Sverige finns det inget som motiverar att ha två stora portaler, säger Nicholas Högberg, chef för Spray Networks.

- Det är bättre att koncentrera alla krafter på att bygga en enda, riktigt stark portal som kan ta så mycket marknadsandelar som möjligt. Därför bildar Spray och Lycos en gemensam portal i Sverige och de tjänster som idag ligger på Lycos kommer att införlivas i den portalen.

En miljon besökare i oktober

Att man därmed gör avsteg från den strategi man tidigare haft förklarar han som en följd av ”en intern process”.

- På Europabasis är och förblir Lycos fortfarande paraplyvarumärket, men på de enskilda marknader där det redan finns en spelare med Sprays styrka är det bättre att fokusera på ett varumärke, säger han.

Enligt MMXI Relevant Knowledge hade Spray under oktober månad drygt 1 miljon unika besök, medan motsvarande siffra för Lycos låg runt cirka 290 000 unika besök under samma period. För Lycos, som uppnått dessa trafiktal på relativt kort tid innebär det därmed ett bakslag.

Omfattande reklamkampanj

Så sent som i början av september, några veckor innan köpet av Spray blev klart, sjösattes en omfattande reklamkampanj i syfte att sätta varumärket på kartan. Hur mycket kampanjen kostat, och som nu är att betrakta som pengar i sjön, vill dock Anna Bergstrand, VD för Lycos i Sverige, inte kommentera.

- Totalt sett uppgick Lycos Europes marknadsföringsbudget till en dryg miljard kronor under det senaste räkenskapsåret, men vi redovisar inte medieinvesteringarna på länderbasis, säger hon, som i övrigt beklagar det inträffade.

- Det är klart att det känns trist, men samtidigt är det bara att gilla läget. Beslutet är ett resultat av ett strategiskt affärsmässigt beslut och är inte mycket att argumentera mot.

Var hon själv och resten av Lycos Sveriges organisation kommer att passa in i Spray är än så länge osäkert.

- Vi är i dagsläget 15 personer – säljare, webbproducenter och affärsutvecklare – och det pågår just nu diskussioner om hur vi ska integreras i Spraygruppen.

Integrationsprocessen mellan Spray och Lycos är i full gång och beräknas vara klar senast om sex månader. Huruvida integrationen kommer att medföra personalneddragningar vill varken Nicholas Högberg eller Anna Bergstrand kommentera i dagsläget.

Läs mer

Lotta Edling/Ekonomi24 ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM