Dyrare telefontaxor när pristak slopas

MIN EKONOMI

Regeringen tar bort pristaket för abonnemang hos Telia.

På kort sikt leder det inte till högre priser i glesbygden, försäkrar Telia.

Men på längre sikt är det svårare att veta vart priskonkurrensen leder.

Formellt fortsätter det nuvarande pristaket fram till nyår men det kommer inte att förnyas. Regeringen räknar med att den nya EU-förordning som börjar gälla vid årsskiftet ska bidra till en bra konkurrens på telefonabonnemangen och att priserna därmed ska hållas i schack.

Regeringen ger dessutom ett uppdrag till kontrollmyndigheten Post- och Telestyrelsen att hålla koll på konsekvenserna av att pristaket försvinner. Anledningen är att regeringen inte vill att prisskillnaderna i olika delar av landet ska bli för stora.

Glesbygdsverket har tidigare varnat för att det kan bli dyrare att ringa i glesbygden än i storstadsområdena när pristaket tas bort. Verkets beräkningar tyder på att abonnemangskostnaderna kan öka med upp till 50 procent i glesbygden och falla med 25 procent i storstadsområdena.

Hårdare konkurrens

Men Telia försäkrar att den nya situationen inte ska leda till att priserna höjs i glesbygden.

- Vi tycker att det är bra att pristaket försvinner men vi har inga planer på att införa regional differentiering i dagsläget, försäkrar Hans G Larsson, presschef på Telia Nära.

Men på lite längre sikt blir det svårare att bedöma vad som ska hända med priserna. Hittills har Telia fått allt hårdare konkurrens på själva teletrafiken, men har fortfarande ett nästan hundraprocentigt monopol på abonnemangen. Hur abonnemangspriserna utvecklas beror helt på hur konkurrenterna beter sig.

När konkurrenterna nu genom den nya EU-förordningen släpps in i Telias nät kommer konkurrensläget att förändras även på abonnemang. Konkurrenterna räknar på möjligheterna att slå Telia på bolagets egen hemmaplan, abonnemangen. Och konkurrenterna är inte bara de andra telebolagen utan också kabel-tv-bolag och energiföretag som vill sända teletrafiken över elnätet.

Kostar olika

- Vi vet inte hur våra konkurrenter kommer att göra och hur de kommer att prissätta sina tjänster. Vi umgås inte med planer på differentiering nu, men vi kan förstås inte låsa oss för all framtid, säger Larsson.

För Telia ligger problemet i att företagets kostnader är högre i glesbygd än i storstäderna. Om konkurrenterna går in med låga priser i storstadsområdena utan att erbjuda sina tjänster på andra håll kan det i längden bli svårt för Telia att klara konkurrensen.

- Det kostar olika mycket att driva telefoni i glesbygd och storstad. Men när och hur priserna kommer att förändras i framtiden kan vi inte säga i dagsläget. Men vi måste se vad våra konkurrenter gör och anpassa vår verksamhet efter det.

Sten Gustafsson/TT