Åklagare granskar statens OM-köp

MIN EKONOMI

Finansinspektionen har överlämnat sin granskning av statens köp av OM-aktier tidigare i höst till åklagare.

- Vi kan inte avfärda överträdelsen av insiderlagen, säger Claes Norgren, generaldirektör vid Finansinspektionen.

Svenska staten, en av de största ägarna i OM Gruppen, köpte i tysthet i somras aktier i OM inför det överraskande bundet på Londonbörsen. Detta skedde samtidigt som statens representant i OMs styrelse, Thomas Franzén, kände till OMs planer på det fientliga budet.

Staten ska ha köp aktier för 650 miljoner kronor från mitten av juni till och med den 16 augusti. Det innebär att staten ökat sitt ägande från 7,6 procent till 9,4 procent. OM kontaktade först Londonbörsens styrelse den 24 augusti och lade den 29 augusti sitt fientliga bud.

Samlat information om handeln

Finansinspektionen beslutade i september att inleda en granskning av ärendet och undersökte all handel av OM-aktien i samband med dess bud på Londonbörsen. Granskningen omfattade även statens aktieköp i OM.

Större befogenheter

- Vi har samlat information om transaktionerna i handeln med OM-aktien, men har inte hört några personer eftersom vi inte har befogenheter att göra det. I utredningen finns det i dag inte tillräckligt med information för att klart avfärda att överträdelse av insiderlagen har förekommit. Därför har vi lämnat över ärendet till åklagare, som också har större utredningsbefogenheter än vi, säger Finansinspektionens generaldirektör Claes Norgren till Ekonomi24.

Första gången statens affärer granskas

Han säger att det är första gången som han kan minnas där ett ärende från Finansinspektionen går till åklagare där staten är inblandad.

Ärendet ligger nu på chefsåklagare Alf Johanssons bord vid Ekobrottsmyndigheten.

- Vi bereder ärendet på sedvanligt sätt och ser om vi kan inleda förundersökning eller inte. I dagsläget har vi inte bestämt om vi ska göra det och jag kan inte heller säga vart det lutar, jag vill inte föregripa vår granskning, säger Alf Johansson.

Han har nu informerat både riksåklagaren, den högste åklagaren i landet, samt Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Rolf Holmqvist om att ärendet inkommit till EBM.

Läs mer om OM-affären

Isaac Pineus/Ekonomi24 ([email protected])