Nu hotas Wallenbergs makt i Investor

MIN EKONOMI

Martin Ebner utmanar Wallenbergs makt i Investor.

Som färsk storägare har han redan en lång lista på förslag till åtgärder.

Ett är en förändring av rösträtten i Investor, vilket drastiskt skulle minska familjen Wallenbergs makt.

- Vi tror på Percy Barnevik och hans förmåga att skapa aktieägarvärde. Därför räknar vi med stora förändringar i Investor framöver, säger Kurt Schiltknecht, Martin Ebners talesman i BZ Gruppe, Ebners företagsgrupp.

Aktieköpen i Investor har skett via bolaget Spezialitäten Vision, där svensken Johan Björkman sitter i styrelsen. Enligt Kurt Schiltknecht riktar bolaget in sig på företag där det råder skevheter i värderingen och där stora strukturella förändringar väntar. Investor är just ett sådant exempel.

Investor undervärderat

- Vi ser att Investors aktie handlas med en stor rabatt i förhållande till substansvärdet. Samtidigt innehåller portföljen en lång rad bra bolag. Vi såg det här som en möjlighet att köpa in oss i väldigt bra företag billigt, till exempel i Ericsson som fallit tillbaka ordentligt. Samtidigt tror vi att rabatten kommer att försvinna, säger Kurt Schiltknecht.

Varför då?

- Percy Barnevik har visat tidigare att han har förmåga att skapa aktieägarvärde och vi tror att han är öppen för förändringar, vilket han visat i till exempel ABB. Baserat på vad han gjort tidigare tror vi att han kommer att ta bort rabatten.

Kurt Schiltknecht pekar på att BZ Gruppen lyckats få bort rabatten i sina investmentbolag som istället handlas med en premie. Redan har Ebner flera förslag på förändringar, bland annat att ändra rösträtten i Investor.

- Det skulle vi välkomna, det skulle vara ett bra sätt att minska rabatten i bolaget. Vi är generellt för principen en aktie en röst. Men det är lite tidigt att diskutera sådana förslag.

Så ska rabatten minskas

Familjen Wallenbergs stiftelser kontrollerar idag Investor med hjälp av röststarka A-aktier, som ger de drygt 20 procent av aktierna men 43 procent av rösterna.

Även andra förändringar står på Ebners önskelista i syfte att få bort rabatten:

- Att köpa tillbaka aktier är ett sätt. Ett annat är en prestationsrelaterad ersättning till ledningen och inte bara en fast summa. Den ska vara kopplad inte bara till substansvärdets utveckling utan också till aktiekursen, säger Kurt Schiltknecht.

Tror ni att Investor kommer att lyssna till er?

- Vår erfarenhet är att goda idéer alltid får gehör. Särskilt Percy Barnevik har visat sig vara öppen för nya idéer och att implementera dem.

I ABB har en rad av de förändringar som Martin Ebner förslog i samband med att han klev in som storägare genomförts, bland annat skapandet av en enhetlig ABB-aktie, vilket kraftigt reducerade Investors röstandel i bolaget. Ebner är nu största ägare.

Martin Ebner har regelbunden kontakt med Percy Barnevik i kraft av sin styrelseplats i ABB.

Är ni intresserade av en styrelspost i Investor?

- Det är det för tidigt att spekulera i. Det beror på hur bolaget ser på situtationen.

Har ni haft kontakt med Investors ledning?

- Du kan utgå ifrån att vi för en diskussion med de bolag där vi går in. Men det är något mellan oss och bolaget och inget vi diskuterar.

Det spekulerades i redan för ett par veckor sedan att ni låg bakom köpen. Varför förnekade ni det?

- Vi förnekade det aldrig, vi kan aldrig diskutera våra köp eftersom vi är en bank och kan tänkas köpa för kunders räkning. Nu tyckte vi att det var en bra idé att informera allmänheten i och med att vi går över en gräns där man enligt svenska regler måste flagga.

Är ni intresserade av att köpa mer aktier?

- Det kommenterar vi aldrig.

Av allt att döma fortsätter Ebner aktieköpen i Investor. Instinet hade vid lunchtid på torsdagen nettköpt 380 000 B-aktier och 60 000 A-aktier.

Läs mer om Wallenbersg utmanare

Andreas Cervenka/Ekonomi24 ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM