Därför sprack affären

Icons vd Ulf Dahlsten talar ut om krisen

MIN EKONOMI

Alla parter är överens om att Asienaffären inte ska genomföras i dagsläget, sa Icon Medialabs VD Ulf Dahlsten på en telefonkonferens i morse.

Vinstvarningen förklarar han med förluster i samband med förvärv i Danmark och London. Men nästa år ska kassaflödet vara positivt.

- Vi fokuserar helt på lönsamhet, det är nummer ett nu.

- Vi har funnit en motvilja från båda lägren om att genomföra affären så som situationen ser ut nu. Icon Medialabs kurs låg runt 65 kronor när vi drog upp riktlinjerna för budet men har sjunkit radikalt sedan dess, och hela förloppet har dessutom gått väldigt fort. Vi kommer att ha vidare kontakt med aktieägarna i Boathouse, som är ägare till Icon Asia, under dagen. Men just nu kan jag faktiskt inte svara på vad som kommer att hända.

Det sa Ulf Dahlsten, VD för Icon Medialab, i sin första kommentar till den spruckna affären mellan Icon Medialab och Icon Asia vid en telefonkonferens på morgonen.

Samtidigt påpekade han att anledningen till haveriet inte hade med den operationella verksamheten i Asien att göra utan enbart hade kopplingar till marknaden.

Vinstvarnade i morse

Parallellt med det faktum att Asienaffären spruckit vinstvarnade Icon i morse för ett sämre fjärde kvartal än beräknat. Ulf Dahlsten förklarar förlusten på 50 miljoner kronor med att integrationen mellan Icons kontor och nyligen förvärvade Corebit i Köpenhamn och Meta London i London har gått sämre än väntat.

- Inget av kontoren har levererat de intäkter de skulle, integrationsprocesserna har tagit mer kraft och krävt mer fokus på den interna verksamheten än vi hade räknat med. Vi hade hoppats på att förlusterna på de här kontoren skulle uppvägas av intäkter på andra ställen men lyckades inte uppnå det under fjärde kvartalet. Som ett led i att försöka få ut synergier av de båda förvärven har ungefär 100 anställda sagts upp och vissa managementförändringar gjorts. Vi har gott hopp om att nu få ordning på problemen, sa Ulf Dahlsten.

Över förväntan i Sverige

Vinstvarningen kommer dock inte att påverka Icons resultat som helhet, fastslog han också och upprepade prognosen om att uppnå positiva kassaflöden under 2001.

”Exponeringen mot dotcom-sektorn är idag räknat på hela koncernen mindre än fem procent, vi har en kassa som är mer än tillräcklig och har idag fem-sex kontor som kan uppvisa vinstmarginaler på 20 procent.”

Icons verksamhet i Sverige rapporteras gå över förväntan.

- Det var fortfarande litet svagt i oktober men i november var det bra. Vi är absolut lönsamma, väldigt lönsamma faktiskt.

Dock lär det inte innebära några nyrekryteringar.

- Vi är lite rädda för att ekonomin håller på att mattas av och kommer att gå mycket försiktigt fram på den svenska marknaden. I dagsläget är vi 550 personer i Sverige, vilket är rätt lagom - vi kommer varken att skära ner på eller nyanställa personal, säger Dahlsten.

Trögt i USA

Utvecklingen på den amerikanska marknaden har däremot sedan en tid gått trögare. Till stor del ligger orsaken i prispress på konsulttjänster, bland annat från mer traditionella IT-aktörer som IBM och Cap Gemini.

- Vi märker av konkurrensen men orderstocken utvecklas väl och även om vi inte kommer att ha fullt så god lönsamhet framöver som vi haft den senaste tiden räknar vi med vinstmarginaler mellan 15-20 procent. Det går faktiskt fortfarande att tjäna pengar på den här verksamheten.

Tillväxten för de närmaste åren ska huvudsakligen ske organiskt och några större förvärv är inte planerade. En etablering i Latinamerika ligger i korten för 2001, men i övrigt vill Ulf Dahlsten inte kvantifiera hur mycket bolaget räknar med att växa under nästa år.

- Vi fokuserar på lönsamhet, det är vårt absoluta nummer ett nu.

Läs mer om Icon

Lotta Edling/Ekonomi24 ([email protected])