Sjukförsäkringen höjs för en miljon svenskar

MIN EKONOMI

Höj taket i sjukförsäkringssystemet så att fler får ut full ersättning.

Det förelsår sjukförsäkringsutredningen som presenterade sitt förslag idag.

Begränsningen i sjukförsäkringssystemet innebär att personer med en årsinkomst över 7,5 basbelopp inte får ut full sjukersättning. Det här medför att alla som tjänar mer än 274 500 kronor om året får ut mindre än 80 procent av sin inkomst i sjukförsäkring.

I år passerar 950 000 personer inkomsttaket , och nästa år beräknas begränsningen drabba hela 1,1 miljoner personer.

Även föräldraförsäkringen höjs

Men nu föreslår alltså sjukförsäkringsutredningen att inkomsttaket höjs till tio basbelopp, vilket motsvarar en årsinkomst på 366 000 kronor om året. Därigenom kommer 90 procent av de som omfattas av försäkringen att få ut full sjukersättning.

Höjningen gäller även föräldraförsäkringen. Kostnaden för detta beräknas bli 1, 325 miljarder kronor.

Utredningen föreslår dessutom en rad andra reformer, inte minst att hela sjukförsäkringssystemet bryts ut och blir helt fristående från staten. Detta motiveras med att det i längden kommer att bli svårt att hålla ett fungerande och effektivt sjukförsäkringssystem inom ramen för statens budget.

Vidare föreslås att sjukförsäkringsavgiften för personer äldre än 55 år slopas, att sjuklöneperioden förlängs till 60 dagar, att sjukförsäkringsavgiften sänks, samt satsningar på mer förebyggande insatser, förstärkt företagsvård och ett ökat ansvar för arbetsgivarna.

Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM