Handelsbanken köper SPP Liv

MIN EKONOMI

Köpet av SPP Liv innebär att Handelsbanken blir störst i Sverige på tjänstepensioner med en marknadsandel på 35 procent.

Handelsbanken får också 25 procent av marknaden när det gäller privata pensioner och 16 procent av marknaden för kapitalförsäkringar.

För 7,1 miljarder kronor tar Handelsbanken Liv över SPP Liv där SPP Livförsäkring, SPP Fonder ingår.

Köpet innebär också att Handelsbanken får en kundbas på ytterligare 610 000 personer. Det kapital som banken förvaltar stiger med 90 miljarder kronor till 250 miljarder kronor.

Marknadsandelen i PPM-valet stiger till 17 procent, vilket innebär att banken blir näst störst bland PPM-fonderna.

Det blir inga uppsägningar varken i Handelsbanken Liv eller SPP Liv, skriver bolagen i ett gemensamt pressmeddelande.

Förvaltar 440 miljarder kronor

SPP-koncernen förvaltar tillgångar på omkring 440 miljarder kronor för omkring 43 000 företagskunder och 1,9 miljoner försäkringar. På uppdrag av SAF och PTK administrerar bolaget huvuddelen av ITP-planen, det vill säga de kollektivavtalade tjänstepensionerna för privatanställda tjänstemän.

Det var i våras som försäkringsjätten SPP tog beslutet att sälja SPP Liv och fondbolaget SPP Fonder.

Bakgrunden till beslutet är att man vill ge SPP Liv och fondbolaget SPP Fonder, som vuxit mycket starkt under senare år, en mer självständig roll på försäkringsmarknaden och möjlighet att utvecklas helt på marknadens villkor.

SPP Liv är ett av de fyra största bolagen på livförsäkringsmarknaden. Förra året hade bolaget premieinkomster på 7,5 miljarder kronor.

SPP Fonder har en blygsam andel av fondmarknaden på 0,4 procent. Förra året förvaltade bolaget 3,5 miljarder kronor åt sina kunder.

CG Ström/TT