"Ebner vet inte vad han talar om"

Percy Barnevik talar ut om maktkampen i Investor

MIN EKONOMI

Investors ordförande Percy Barnevik tror inte på schweizaren Martin Ebners förslag om nya rösträttsregler, nya incitamentsprogram till ledningen och återköp av aktier.

I en intervju med Ekonomi24 säger han sig vilja driva Investor som en aktieägarvänlig pensionsfond. Då får det inte bli för mycket av modernt finanslir.

- Aktieägarvänlighet beskrivs som att man på kort sikt ökar aktievärdet. Tänker man långsiktigt så är man industrialist och inte aktieägarvänlig längre. Men jag köper inte att aktieägarvänlighet måste vara kortsiktigt. På kort sikt handlar det bara om finansiellt hantverksskap, säger Percy Barnevik, även ordförande i Astrazeneca, ABB, Sandvik och ledamot i General Motors.

- Under min tid som VD på ABB ökade vi värdet 87 gånger, det är två och en halv gånger Stockholmsbörsen. Men vi satt ju inte och hängde framför börsskärmarna för det. Vi gjorde affärer ute på fältet.

Ekonomi24 träffar Investors ordförande på Investors kontor på Arsenalsgatan på lördagen. Det är två dygn sedan schweiziska BZ Trust flaggat upp som ägare av fem procent av rösterna i Investor. Två våningar längre ner firar delar av Investorledningen den nyvunna operatörslicensen för tredje generationens mobilnät.

Lyckats minska substansrabatten

Han är förberedd med ett anteckningsblock långt tjockare än mitt eget.

Med en teknokrats argumentationsteknik fyller Percy Barnevik begreppet aktieägarvärde med ny innebörd. Investor är inte någon vanlig aktiefond, menar Barnevik. Investor har längre placeringshorisont och jobbar mer som en pensionsfond, säger han.

Efter tre och ett halvt år som ordförande låter det som om Percy Barnevik backat från allt frieri till aktiemarknaden. Och aktiemarknaden har redan fällt sin dom. Den så kallade substansrabatten finns fortfarande kvar även om den krympt – och kritiken mot Investors lågpresterare kvarstår, även om de dåliga bolagen – Electrolux, Stora, SKF och Gambro - mister i betydelse i takt med att andra portföljbolag utvecklas allt bättre.

När fick du veta att Investor var på väg att få en ny storägare i den schweiziska finansmannen Martin Ebner?

- Jag har naturligtvis vetat det ett tag.

Du har mött honom som storägare och styrelseledamot i ABB. Vilket intryck har du fått?

- Jag känner Martin Ebner ganska väl. Han kan finansmarknaden som han levt med i trettio år. Men hans betydelse i ABB ska inte överdrivas. Allt snack om att han skulle ha drivit på skapandet av en aktie i ABB är strunt. Det var något vi hade jobbat med sedan 1991 men haft svårt att driva igenom av skatteskäl. Först 1998 fick vi klartecken och i februari 1999 annonserade vi att det skulle bli en aktie. En månad senare valdes Martin Ebner in i styrelsen. Självfallet var han med på det, men det var alla andra också.

Förra torsdagen la Martin Ebners talesman fram ett smörgåsbord av åtgärder som ni skulle kunna tillämpa för att få Investors aktiekurs att stiga. Tänker du lyssna på synpunkterna?

- Om de är bra tar jag dom till mig. Martin Ebner är förhoppningsvis smartare än den där storägaren vi hade tidigare, David Marcus (från Franklin Mutual). Han gick ut i media och sa att Investor borde sälja SKF. Martin Ebner brukar ha en dialog med styrelsen istället, vilket ökar möjligheten för att vi ska lyssna.

‹Martin Ebners talesman säger sig vilja se nya ersättningsmodeller till ledningen.

- Jag tror inte han vet vad han talar om. Investor har varit pionjär i Sverige på att ersätta chefer efter prestation. Men det gäller att ha incitamentprogram som löper över 6-7 år så att de uppfattas som långsiktiga och värdeskapande.

Martin Ebners talesman ville även se återköp av aktier i Investor för att driva upp aktiekursen.

- Det är inte intressant med återköp så länge vi finner bra egna investeringsalternativ. Kan vi frigöra tio miljarder kronor för nya investeringar som avkastar 20 procent per år borde det vara lika intressant för aktieägarna som ett återköpsprogram på motsvarande belopp. Med vårt nätverk av duktiga människor får vi ett försteg framför andra när det gäller nya ideer. Den nyvunna 3-G-licensen är ett sådant exempel. På sikt borde det resultera i lägre rabatt.

Men blir ni inte sittandes med för mycket pengar i mellantid?

- Det får inte vara så enkelspårigt så att man bara räknar matematiskt. Ett investmentbolag som inte kan göra nyemissioner förlorar sin handlingsfrihet om det köpar tillbaka sin aktier. Jag tycker inte att det är aktieägarvänligt.

Kan du tänka dig att ändra rösträtten i Investor?

- I Investor är B-aktien likvid så jag förstår inte argumentet. I ABB och Sandvik var det däremot självklart att öka likviditeten. I Electrolux och SKF var väl omstämplingen mest en snygghetsgrej utan ekonomiskt värde.

Och i Ericsson, där svenska institutioner just lagt fram ett hemligt förslag?

- Jag vill inte föregripa den diskussion vi ska. Frågan är komplicerad. Sitter du på en kontrollpost i ett bolag som någon vill ha och vill betala ett betydande mervärde för den så kan du inte säga att det bryr jag mig inte om. Du kan stämmas om du ger bort något som är värt mer.

Rusta upp företagsledningen

Så plötsligt verkar det inte finnas mycket att hämta för den som köpt aktier i Investor och vill tala aktieägarvärde med finansiella förtecken med Percy Barnevik. Ändå finns mycket ogjort. Sedan Percy Barnevik började tala om lågpresterare 1996 har ledning och styrelse förändrats i Electrolux, SKF, Stora och Incentive/Gambro. Men resultatet har uteblivit.

När är det dags att sälja?

- Nu låter du som den där David Marcus igen. För honom gällde köp eller sälj. När vi sa att vi har dåligt tålamod med lågpresterare så menade han sälj. Vi menar istället att man först ska rusta upp ledningen som därefter sätter tryck på bolagen. Först när det inte räcker så säljer vi. Men vi är inte där ännu.

Vill inte diskutera Peter Wallenbergs åsikter

Innan intervjun är slut tillägger Percy Barnevik att han talar med Investors VD Marcus Wallenberg varje dag, det blir så i ett investmentbolag där det hela tiden dyker upp frågor kring de olika portföljbolagen. Vad den gamle Peter Wallenberg, fortfarande ordförande i Investors huvudägare Wallenbergsstiftelserna, tycker om Investors nuvarande strategi tänker Percy Barnevik inte diskutera med media.

- Det är styrelsen med före detta VDn Claes Dahlbäck, Marcus och Jacob Wallenberg i spetsen som kör det här och vi är helt överens, säger Percy Barnevik.

Läs mer om maktkampen

Sophie Nachemson Ekwall/Ekonomi24 ([email protected])