Icons Asienaffär avblåst

MIN EKONOMI

Icons köp av dotterbolaget Icon Asien skjuts på framtiden. Orsaken är den senaste tidens kraftiga kursras för som gjort affären omöjlig att genomföra.

Ett bantat avtalspaket mellan Icon Medialab International och Icon Medialab Asia har godkänts av styrelserna i de bägge bolagen.

Avtalet innebär att Icon har möjlighet att köpa aktiemajoriteten i Icon Asia vid ett senare tillfälle, men att det inte sker nu som tidigare planerats. Avtalet innebär också att Icon Medialab International inte kommer att finansiera Icon Medialab Asias verksamhet.

Avtalet ger möjlighet för börsnotering av Icon Medialab Asia inom två år. Sker inte det har Icon Medialab International rätt att köpa återstående aktier i det asiatiska företaget.

"Hade gått omkull med yngre vd"

Avtalet innebär vidare att det nuvarande licensavtalet förlängs genom det nya förslaget till fem år.

- Kursen på Iconaktien gjorde Asienaffären omöjlig att genomföra, sade vd Ulf Dahlsten på en presskonferens i Stockholm och fortsatte:

- Nu fokuserar vi på lönsamhet på den verksamhet vi har under nästa år. Det har prio 1, 2 och 3. Målet är att gå med vinst under det året. Men jag törs inte utlova när det sker, sade en för dagen försiktig Dahlsten.

Aktiespararnas representant i styrelsen Gunnar Ek sade i en kommentar:

- Jag är glad att Icon har en äldre och erfaren företagsledning. Annars hade det här gått omkull för länge sedan.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM