Läkemedlel testades på ryssar istället för på djur

MIN EKONOMI

Det svensk-amerikanska läkemedelsbolaget Maxim anklagas av tidningen Washington Post för att ha startat studier på människor i Ryssland, trots att det amerikanska läkemedelsverket FDA sagt att studier på människor inte fick påbörjas.

Enligt en stor artikelserie i Washington Post har flera läkemedelsföretag börjat göra stora studier på nya substanser i länder som ställer låga krav på säkerhet.

Washington Posts avslöjar alltså att Maxim Pharmaceuticals struntat i FDAs krav på fler säkerhetsstudier på djur innan försök på människor fick inledas, rapporterar Dagens Medicins nättidning. FDAs beslut om att inte låta Maxim testa sitt preparat gällde för patienter i USA med leversjukdom.

Sparade miljonbelopp

Företaget letade under tre veckor förra året med hjälp av ryska läkare i stället upp 149 patienter till en studie i Ryssland. Enligt uppgifter som bekräftas av Maxims företagsledning till Washington Post så informerades inte de ryska läkarna om att FDA ställt krav på fler försök på djur.

Genom att vända sig till ryska patienter kunde bolaget därmed ha undvikit en försening som kunde ha kostat Maxim miljontals kronor. Bolaget var i behov av att få in 20 miljoner dollar och Maxim hade bråttom med att testa sitt preparat på människor för att påskynda utvecklingen av preparatet, konstaterar Washington Post.

Cancerpreparatet godkändes inte

Maxim säger till tidningen att det inte försökte slippa undan några bestämmelser som det amerikanska läkemelsverket utfärdat, och att företaget följde de ryska reglerna.

Maxim drabbades av ett kraftigt bakslag förra veckan beträffande sitt preparat Maxamine mot hudcancer som sprider sig till levern. Ett rådgivande organ till FDA föreslog att FDA inte i dagsläget ska godkänna det. Orsaken var att kommittén ansåg att att studien var felaktigt upplagd och att det därför inte gick att dra några relevanta slutsatser. Detta fick till följd att aktiekursen föll med över 70 procent på ett fåtal dagar

Läs mer om Maxim

Isaac Pineus/Ekonomi24