Risk för försenad utbyggnad av 3G-nät  

MIN EKONOMI

Skanskas VD Claes Björk känner av att teleoperatörerna har finansieringsproblem och har dragit ned på utbyggnadstakten av tredje generationens mobiltelefoni, 3G.

Dessutom finns det flera flaskhalsar som kan försena utbyggnaden.

Byggjätten Skanska har profilerat sig hårt som leverantör av byggtjänster till tredje generationens mobiltelefoni. Bolaget har också stora chanser att bli en vinnare. Enligt Skanska står byggtjänsterna för 30-50 procent av investeringen i ett nytt mobilnät och den globala marknaden för 3G-nät uppskattas till 1 700 miljarder kronor.

Många ifrågasätter om bolagen kommer att klara av att bygga ut så snabbt som de lovat. Claes Björk säger nu att han börjat känna av att teleoperatörerna bromsar utbyggnadstakten.

Vad tror du flaskhalsarna kommer att finnas någonstans?

- Just i dag är det kapitalmarknaden. Det har dragit ned takten. Det känner vi globalt.”

När det gäller avtalen med Ericsson finns det uppgifter att NCC har förkörsrätt för Norden och Skanska resten av världen?

- Det varierar nog. Jag vet inte hur Ericsson lagt upp sina uppdrag. Men självklart måste de lägga ut det här på ett antal leverantörer. För det finns inte tillräckligt med resurser att klara av den expansionstakt som marknaden förväntar sig.

I Sverige har konsortierna som fått licens av Post- och telestyrelsen (PTS) lovat att tillsammans bygga uppåt 60 000 basstationer. Vid samarbeten blir 25 000-30 000 basstationer mer realistiskt. Vilka blir deras största utmaningar för att hinna klart i tid?

- Ja, flaskhalsen är kapitalmarknaden. Det är också tillstånd för att bygga och resurser för att utföra byggnationen. Från min horisont så finns det också säkert andra flaskhalsar.

Är det praktiskt möjligt att bygga uppåt 60 000 basstationer i Sverige på tre år?

- Jag har bara kunskap om det vi har tagit på oss att göra. Vi räknar med att behöva sätta in 2 000 personer i det här.

Ni ingår själva i det licensvinnande Orangekonsortiet med en ägarandel på 10 procent. Konsortiet har sagt att det ska bygga drygt 8 000 basstationer. Garanterar du att ni kommer att hålla utbyggnadstakten som ni har lovat PTS?

- Ja, det är vår uppgift.

Skanskas strategi går ut på röra sig mot mer förädlade och snabbväxande områden med högre marginaler. Av dagens omsättning på drygt 100 miljarder står kunder inom telekommunikation och IT för runt en femtedel. Vissa analytikerna har räknat med rörelsemarginaler på 2-3 procent för att gräva ned bredbandskabel och 4-7 procent för att arbete som utförs avseende tredje generationens mobiltelefoni.

Stämmer det med din uppfattning?

- Om ett projekt bara består av att gräva ned en kabel oavsett vad det är så är 2-3 procent en låg marginal. Vad vi säger är att ett övergripande end-to-end-ansvar på internetinfrastruktur där vi är med både på designsidan och på installationssidan så är 4-7 procent lite för lågt. Där drar vi med oss mer kunskap, mer resurser och det är i regel väldigt snäva tider på det.

Läs mer om Skanska

Mikael Vilenius/Ekonomi24