Fynda aktier som sålts av skatteskäl

MIN EKONOMI

December brukar vara en strålande börsmånad.

Inte i år.

Störst har säljtrycket varit bland de mindre bolagen som tidigare under året fallit eller stigit kraftigt i värde.

Det talar för att utförsäljningar av skatteskäl pressat ned aktierna till konstgjort låga nivåer.

Efter fjolårets allmänna börsuppgång och årets börsutveckling där många bolag stigit och fallit kraftigt i värde är det många privatpersoner som sitter på aktier med stora reavinster och reaförluster. I år är därför förutsättningarna extra gynnsamma att bedriva skatteplanering och kvitta bort reavinster med reaförluster.

Att döma av kursutvecklingen den senaste månaden är det många privatpersoner som har gjort just detta.

De minsta bolagen har gått sämst i december

För det första har aktierna som antingen stigit eller sjunkit kraftigt fram till sista november utvecklats sämst i december. Exempelvis har de aktier som i år backat över 50 procent fram till december sedan i snitt sjunkit 26 procent.

Även aktierna som stigit mer än 50 procent fram till december har backat kraftigt, minus 12 procent. Aktierna som ligger däremellan har däremot bara fallit med 5 procent i snitt.

För det andra har de minsta bolagen gått sämst på börsen under december. Ju lägre börsvärde desto sämre har kursutveckling varit. Det talar för att privatpersoner, som dominerar ägarbilden i de mindre bolagen, är de som varit aktivast och sålt inför nyåret.

De flesta institutioner är befriade från reavinstskatt. De stora bolagen har inte heller fallit lika mycket som de små.

Mikael Vilenius/Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM