Mer i plånboken för de flesta nästa år

MIN EKONOMI

Inkomstskatten sänks medan fastighetsskatten för villor och kommunalskatten höjs på många håll nästa år.

Med fortsatt låg inflation, låga räntor och måttliga hyreshöjningar får de flesta hushåll dock mer kvar i plånboken nästa år.

-Vinnare är barnfamiljer utanför storstäderna i lägenhet eller i en villa där taxeringsvärdet inte stiger, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, privatekonom på SEB.

Foto: Lotte Fernvall
För en familj med normalinkomster och två barn handlar det om en förstärkning någonstans kring 700 kronor i månaden nästa år, säger Viveka Hirdman-Ryrberg, privatekonom på SEB.

Den skatteförändring som berör flest är sänkningen av den vanliga inkomstskatten. Den ger en vanlig inkomsttagare några hundra kronor mer i månaden i plånboken nästa år.

För åtskilliga villaägare äts den förbättringen och mer därtill dock upp av höjd fastighetsskatt när taxeringsvärdena tinas upp nästa år. I de mest attraktiva områdena i Stockholmsregionen för dubblas taxeringsvärdena nästa år medan det blir sänkningar i områden där villapriserna rasat de senaste åren.

Om taxeringsvärdet höjs 25 procent går det jämnt upp med sänkningen av själva fastighetsskattesatsen från 1,5 till 1,2 procent.

Höjd förmögenhetsskatt

För många villaägare kan de höjda taxeringsvärdena nästa år leda till höjningar av förmögenhetsskatten. De kan bli väl så kännbara som höjningen av fastighetsskatten. En ensam pensionär i en villa som i dag har ett taxeringsvärde på runt 1 miljon kronor kan få betala en förmögenhetsskatt på över 1 000 kronor i månaden nästa år på grund av det höjda taxeringsvärdet.

Hyrorna har de senaste åren ökat rätt måttligt. Enligt Hyresgästföreningen är cirka hälften av hyrorna i allmännyttan nu förhandlade och höjningen nästa år hamnar i genomsnitt på 1,5 procent.

Lägre inflationstakt ger högre reallöner

Ytterligare ett skäl till att sänkningen av inkomstskatten kan ätas upp är att många kommuner och tre landsting höjer skatten nästa år. Största höjningen drabbar invånarna på Tjörn där kommunalskatten höjs med sammanlagt 1,20 kronor. Kommunen höjer 0,45 kronor och Västra Götalandsregionen (landstinget) med resterande 0,75 kronor.

Men sammantaget får de flesta hushåll det bättre nästa år, bedömer Viveka Hirdman-Ryrberg. Omsvängningen mot bättre tider för hushållen startade för några år sedan då 90-talets kris var över och läget på arbetsmarknaden förbättrades.

- Att man fått ner inflationstakten är oerhört viktigt för hushållen. Det har givit högre reallöner och lägre räntor. Särskilt villaägarna har tjänat på de lägre räntorna.

Löneökningarna nästa år väntas ligga runt 4 procent eller lite däröver. Med en inflation som fortfarande ligger under 2 procent blir det därmed en rejäl ökning av reallönerna.

Bra med rörlig ränta

Även om de rörliga räntorna är på väg uppåt kan en villaägare ha kvar sina rörliga lån, menar Viveka Hirdman-Ryrberg.

- Skillnaden mellan rörlig ränta och längre fasta boräntor kommer att minska under det kommande året. Men helt klart kommer det att vara en fördel att ligga kvar med rörliga räntor.

Pensionärerna får inte del av den skattesänkning vanliga inkomsttagare får. Men det särskilda bostadstillägget för pensionärer höjs med som mest 540 kronor. Det särskilda grundavdraget och bostadstillägget jämnar rejält ut skillnaderna i standard mellan pensionärer med olika antal ATP-poäng.

- Det skiljer bara 1 800 kronor mellan vad en pensionär med full ATP och en pensionär utan ATP men med fullt bostadstillägg har kvar att leva på efter skatt, konstaterar Viveka Hirdman-Ryrberg.

Sänkt skatt för vanliga inkomsttagare

Viktigare förändringar för hushållens inkomst- och kapitalskatter nästa år:

Andra viktigare förändringar för hushållen nästa år:

Nils Odén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM