Blir 2001 ett vinnarår?

MIN EKONOMI

Många har chans att bli vinnare 2001.

Den statliga inkomstskatten sänks, barnbidragen fortsätter att öka och pensionärerna får höjt bostadstillägg.

Men det blir dyrare att bo. Även för hyresgäster.

”Operation skatteväxling” har inletts på allvar. Den går ut på att sänka skatt på arbete och höja på miljöförstörande verksamhet. För 2001 innebär det att arbetsgivaravgifterna, i förlängningen en skatt på arbete, minskar med 0,1 procent. Samtidigt höjs skatten på el, diesel och eldningsolja. Även skatten på bensin går upp men med måttliga 3,6 öre litern.

Operation skatteväxling

Dessutom sänks den statliga inkomstskatten. I alla fall om man har lyckan att inte bo i någon av de 89 kommuner där de boende drabbas av antingen höjd kommunalskatt eller högre landstingsskatt.

Den sänkta statsskatten ingår dock bara delvis i ”operation skatteväxling”. De tre partier som står bakom nästa års statsbudget – s, v och mp – har lovat att kompensera löntagarna för den obligatoriska pensionsavgiften på sju procent. I år tas andra steget och då är hälften av avgiften bortdribblad genom räkneoperationer som är så komplicerade att man förstår att det gått tio år sedan den stora skattereformen, som skulle göra allting enkelt, begripligt och översiktligt.

Höjda avgifter för boendet

Men dessutom höjs grundavdraget, som görs av skattemyndigheten, både för pensionärer och dem som har förvärvsinkomster. Inte särskilt mycket, en dryg hundralapp i månaden. Den extra dusören ska ses som en kompensation för att energiskatterna höjs. Där dök skatteväxlingen upp igen.

Men för den som bor på fel ställe kan skattesänkningarna snabbt ätas upp av höjda utgifter för boendet. Fastighetsskatten sänks visserligen för både flerfamiljs- och småhus.

Men i gengäld ökar taxeringsvärdena rejält. Sabo, intresseorganisation för de kommunalägda bostadsbolagen, räknar med att hyrorna ökar med i genomsnitt 1,5 procent. Det är betydligt mer än under senare år.

Rejäla lönelyft förutspås

För småhusägarna kan prisökningen bli betydligt högre. Det beror på var villan är belägen. Ju närmare en överhettad tätort desto högre höjning av taxeringsvärdet.

Men Konjunkturinstitutet spår att nästa års avtalsrörelse ger rejäla påslag i lönekuvertet. Så trots allt kan det bli en del över att sätta guldkant på tillvaron med.

Andra nyheter

Reavinstskatten vid försäljning av hus höjs från 15 till 20 procent av vinsten.

Gränsen för förmögenhetsskatt höjs till 1 miljon för ensamstående och 1,5 miljoner för ma

Lena Mellin