Rekordlågt förtroende för Nordbanken

MIN EKONOMI

Förtroendet för Nordbanken är bottenlågt efter den senaste tidens datorproblem.

Mer än hälften av Aftonbladet.ses läsare har mycket dåligt förtroende för Nordbanken - betydligt sämre än någon annan storbank.

Igår stannade Nordbankens datorer - igen. Precis som under mellandagarna fick bankens 3,5 miljoner kunder åter finna sig i att bankens olika betalningssystem och uttagsautomater slutade att fungera.

Nordbankens tekniska problem har inte gått spårlöst förbi. Förtroendet för banken är rekordlågt - betydligt sämre än för de övriga storbankerna.

I den enkätundersökning som Aftonbladet.se genomfört har mer än hälften av de som svarat uppgett att de har ett mycket dåligt förtroende för Nordbanken. Bara en av uppger att de har ett mycket bra förtroende för Nordbanken.

Lågt förtroende även för övriga banker

Visserligen är det här klart sämre siffror än för de övriga storbankerna, men det innebär inte att förtroendet för de andra bankerna är särskilt stort. Exempelvis uppger hela 34 procent av läsarna att de har ett mycket dåligt förtroende för SEB, och 33 procent har ett mycket dåligt förtroende för Föreningssparbanken.

Störst förtroende av de fyra storbankerna har Aftonbladet.ses läsare för Handelsbanken. Drygt 18 procent av läsarna svarar att de har ett mycket bra förtroende för Handelsbanken - å andra sidan har 28 procent svarat att de har ett mycket dåligt förtroende för Handelsbanken. Långt ifrån bra, men ändå bäst bland storbankerna.

Kraftigt ras jämfört med tidigare

Jämfört med tidigare undersökningar visar Aftonbladets enkätundersökning ett klart minskat förtroende för Nordbanken än tidigare.

Förtroendet för storbankerna har mätts i årliga undersökningar sedan 1989. Efter bankkrisen i början av 90-talet har förtroendet ökat stadigt. De senaste åren har runt 65 procent av kunderna i storbankerna svarat att de är nöjda med sina respektive banker. Handelsbanken brukar toppa de här undersökningarna och ligger normalt några procentenheter högre än de övriga storbankerna när det gäller kundbetyg.

Även om undersökningarna inte är direkt jämförbara vittnar ändå Aftonbladets enkätundersökning om ett kraftigt förtroenderas för Nordbanken.

Fredrik Rundkvist