En majoritet tror på ett bra börsår 2001

MIN EKONOMI

Idag tog Stockholmsbörsen ett glädjeskutt efter den överraskande räntesänkningen i USA.

Och en majoritet av Aftobladet.ses läsare ser ljust på utvecklingen under det närmaste året.

Drygt 58 procent tror att 20001 blir ett bra börsår.

- Jag delar den uppfattningen, jag tror på 25 procents uppgång i år, säger Lars Söderfjell, chefsstrateg på Handelsbanken.

Förra året slutade världens sammanlagda aktiehandel på ett globalt minus, för första gången på åtta år. Värst drabbades den amerikanska teknikbörsen Nasdaq som backade hela 40 procent.

Stockholmsbörsen backade 12 procent . Året dessförinnan steg generalindex den med osannolika 60 procent. (1999 var för övrigt det näst bästa börsåret i historien efter det legendariska börsåret 1905 då index på Stockholmsbörsen steg över 80 procent!)

Minus vart tredje år

Men den här sortens variationer hör till börsens natur. Statistik över börsutvecklingen under hela 1900-talet visar att det faktiskt är vanligare att börsen stiger än sjunker: De senaste 100 åren har två av tre år har slutat på plus.

Och efter det senaste årets nedgång verkar det nu som om allt fler tror att botten är nådd - åtminstone för den här gången - och att det åter är dags för ett tillväxtår.

Drygt 58 procent av Aftonbladet.ses läsare som svarat på Dagens fråga tror att 2001 kommer att bli ett bra år. Vid tvåtiden på eftermiddagen hade drygt 7000 personer svarat på frågan.

- Jag delar den uppfattningen. Jag är också positiv. Jag tror på en uppgång på mellan 20 och 25 procent i år, säger Lars Söderfjell, chefsstrateg på Handelsbanken.

- Jag tror inte vi går mot en fullständig kraschlandning i världskonjunkturen, aktierna är lågt värderade och räntorna är låga - det är vad som ger stöd för den uppfattningen, säger han.

- Tekonologiaktierna ska upp genomgående, men man får skilja mellan olika sorters tekonologi. Jag gillar traditionella IT-konsulter som WM-data och Tito-Enator. Däremot ska man generellt sett hålla sig borta från internetkonsulterna.

Positiva signaler

Den amerikanska riksbankschefens räntesänkning var väntad, även om den kom en överraskande tidigt. Men det finns en hel del andra signaler som kan uppfattas som positiva.

Under 2001 träder en rad skattesänkningar i kraft i ett antal europeiska länder, bland annat Frankrike, Italien och Tyskland.

USAs nye presiden George W Bush har planerar stora skattesänkningar som uppdfattas som positiva av amerikanska analytiker.

Fredrik Rundkvist