Konkurrensverket kan stoppa 3G-samarbetet

Telia och Netcom kan bli för stora tillsammans

MIN EKONOMI

Det är klokt av Telia att påpeka att samarbetet med Netcom förutsätter godkännande hos konkurrensmyndigheterna.

Det säger Konkurrensverkets mobilteleexpert Richard Englund.

Tillsammans får de över 80 procent av alla mobiltelekunder.

Trots att Sverige är världsledande på mobiltelefoni så är det ett av de dyrare länderna att ringa i mobilt i. När Telia och Netcom ska bygga ett 3G-nät ihop, så får de en så dominerande ställning att det kan drabba kunderna. Telia och Netcom har tillsammans fem miljoner mobiltelekunder. Den tredje operatören Europolitan har knappt en miljon kunder.

-Telia skriver att avtalet med Netcom förutsätter godkännande hos konkurrensmyndigheterna. De avser alltså att få det prövat. Därmed kan jag inte uttala mig specifikt om det här samarbetet, säger Richard Englund på Konkurrensverket.

-Men det är nog vist av Telia att påpeka att avtalet måste godkännas av konkurrensmyndigheterna, säger han.

Får 80 procent av kunderna

Principen i konkurrenslagen är att alla samarbeten som begränsar konkurrens är förbjudna.

- Samarbete mellan företag är förbjudet om syftet eller resultatet är att konkurrensen hindras, begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt, står det i lagen.

Ett tydligt tecken på dominerande ställning är, enligt Konkurrensverket, en marknadsandel över 40 procent. Netcom och Telia har tillsammans idag 80 procent av mobiltelekunderna.

Det finns undantag för konkurrensbegränsande samarbeten. Men då måste samarbeten mellan företagen ha så positiva effekter att de överväger nackdelarna för konkurrensen.

Fler kan ansluta sig

Bengt Mölleryd, telekomanalytiker på Stelacon, tror inte nödvändigtvis att samarbetet mellan Netcom och Telia gör kunderna till förlorare.

- Sverige hör väl inte precis till de billigaste mobiltelefonländerna. Men trenden är att prispressen inom kommunikation fortsätter. Aktörerna måste hitta sätt att producera det här billigare. De måste täcka sina kostnader.

- Jag tror till och med att vi kan få se fler aktörer som ansluter sig till Netcom och Telia i det samarbetet, säger Bengt Mölleryd.

Netcom och Telias 3G-konkurrenter vill än så länge uttala sig sparsamt om samarbetet.

- Just frågor som vad Konkurrensverket säger är sådant vi nu reflekterar över. Men vi vill vänta med att uttala oss innan vi har alla detaljer, säger Johan Holmgren, informationsdirektör på Europolitan. 

Läs mer

Mats Paulsen/Ekonomi24