Europolitan vill bygga med Telia

MIN EKONOMI

Europolitan vill också vara med i Telia och Netcoms 3G-samarbete.

De tre samarbetar redan med sina GSM-nät och inom tre månader räknar företaget att ha ett avtal klart.

- Vi har räknat med att Telia på något sätt skulle skaffa sig ett 3G-nät. Att det blev i samarbete med Netcom var ett av flera scenarion, säger Johan Holmgren, informationsdirektör på Europolitan.

Men Netcoms och Telias gemensamma nätbolag hindrar inte Europolitan från att förhandla med dem om att vara med i samarbetet.

- Bolagsbildningen hindrar inte samarbete med vare sig Netcom eller Telia. Hur Netcom och Telia samarbetar påverkar inte våra diskussioner med någon av 3G-aktörerna, säger Johan Holmgren.

- Vi hoppas på ett avtal om samarbete kring nätutbyggnad med någon eller några aktörer inom tre månader.

Fler samarbeten på gång

Telia, Netcom och Europolitan samarbetar redan när det gäller GSM-nätet.

- Att bilda ett gemensamt bolag är att ta ett steg till i ett sådant samarbete. Men det stoppar inte andra möjliga konstellationer, säger Johan Holmgren.

Investors informationsdirektör Nils-Ingvar Lundin säger också att samtal mellan alla parter fortskrider.

- Det var från början väntat att det skulle bli samarbeten av det här slaget. Alla har väl indikerat att de kostnader man angivit för det här beräknas bli lägre på grund av sådana här samarbeten, säger Nils-Ingvar Lundin.

Även Telias konkurrenter finska Sonera och norska Telenor deltar i samtal om samarbeten för nätutbyggnad.

- Jag vill inte kommentera enskilda företag. Men ja, även utomstående företag deltar i diskussionerna som nu fortsätter, säger Nils-Ingvar Lundin.

Investorkonsortiet Hi3Gs ordförande Björn Svedberg säger att han inte är skakad av Telia och Netcoms allians.

Gör ni gemensam sak med Europolitan och Orange nu?

- Vi får väl se.

Orange väljer att inte kommentera Telia och Netcoms samarbete. 

Läs mer om 3G-kampen

Mats Paulsen/Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM