Sänkt vinstprognos för Ericsson

MIN EKONOMI

Deutsche Bank drar ned sina prognoser för Ericssons vinst under 2001 med 13 procent.

Anledningen är att priserna på mobiltelefoner fortsatt falla och att banken ser en risk för att lagren håller på att byggas upp hos Ericsson.

Förlusterna för Ericssons mobiltelefoner blir större än väntat i år. Det räknar Deutsche Bank med i en färsk analys och sänker därför prognosen för bolagets vinst under året med 13 procent. Affärsområdet Konsumentprodukter, där mobiltelefonerna ingår, väntas nu göra en förlust på 7,5 miljarder kronor 2001 jämfört med den tidigare prognosen om en förlust på 3 miljarder. För koncernen innebär det att prognosen för vinst per aktie sänks med 13 procent till 2,54 kronor.

Anledningen till Deutsche Banks sänkta prognoser är det faktum att prisfallet på mobiltelefoner fortsatt i snabbare takt än väntat kombinerat med en risk för att Ericssons lager börjar byggas upp. Det gör i sin tur att risken för ökade rörelseförluster är stor för mobiltelefonerna, anser banken.

Stark utveckling för systemen

Ericsson vinnare på 3G

Samtidigt är Deutsche Bank fortsatt förhoppningsfulla när det gäller systemverksamheten inom Ericsson. Indikationer från underleverantörer pekar på en kraftig tillväxt för Ericsson inom WCDMA under andra halvåret i år. I en kassaflödesanalys med konservativa antaganden kommer Deutsche Bank fram till ett värde på 185 kronor per aktie för systemverksamheten i Ericsson.

Att Ericsson skulle tvingas dela operatörernas kostnader för utbyggnaden av 3G-näten är inget som oroar banken. Utvecklingen av nästa generations mobiltelefoni kommer att göra de starkaste starkare och de svaga kommer att försvinna. Ericsson är en klar vinnare på 3G, anser Deutsche.

Det faktum att aktien har halverat sitt värde sedan mars förra året är ett tecken på att det mesta av framtida dåliga nyheter redan räknats in i kursen. Tillsammans med den starka utvecklingen för systemen gör det att Deutsche Bank ändå behåller sin köprekommendation för aktien. De ökande problemen för mobiltelefonerna gör också att Deutsche räknar med att bolagets ledning vidtar kraftigare åtgärder för att lösa situationen. 

Läs mer om mobiltelefoni

Per Ericson/Ekonomi24