Svensk ekonomi får beröm av EU-kommissionen

MIN EKONOMI

EU-kommissionen välkomnar Sveriges konvergensprogram för åren 2000 till 2003.

Stabila finanser, budgetöverskott och fortsatt minskning av statsskulden gör att Sverige med råge klarar villkoren i EU:s så kallade stabilitets- och tillväxtpakt.

''Det uppdaterade programmet ligger i linje med stabilitets- och tillväxtpaktens villkor och de ekonomiska riktlinjerna,'' skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Den svenska regeringen räknar med en ekonomisk tillväxt på 3,5 procent i år. Under de två efterföljande åren spås tillväxten avmattas till 2,1 procent.

Sammantaget väntas statsbudgeten visa ett överskott på 3,5 procent både för fjolåret och i år. Över hela konjunkturcykeln väntas överskottet bli omkring 2 procent.

Överskotten anses skapa en tillräcklig säkerhetsmarginal för att Sverige inte ska riskera att bryta mot stabilitets- och tillväxtpaktens krav. Enligt pakten får ett lands budget aldrig visa större underskott än 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Ett formellt godkännande av Sverige

EU-kommissionen välkomnar även att den svenska statsskulden fortsätter att minska. När siffrorna för fjolåret säkerställts väntas statsskulden ha sjunkit under 60 procent av BNP, vilket är stabilitets- och tillväxtpaktens tak.

Under de kommande åren väntas avbetalningarna fortsätta, vilket innebär att statsskulden spås minska markant.

Mot bakgrund av siffrorna kommer EU-kommissionen att rekommendera EU:s finansministrar att godkänna det svenska konvergensprogrammet när de möts i Bryssel den 19 januari. Beslutet väntas bli en ren formalitet.

Jonas Lindgren/TT