IT lyfter svensk sysselsättning  

MIN EKONOMI

Den snabba expansionen inom IT-sektorn i Sverige de senaste åren har gjort att antalet anställda i sektorn ökat markant.

Mellan 1997 och 1999 ökade de med 26 000 personer, vilket motsvarar drygt 40 procent av hela näringslivets ökning i antalet anställda.

Det visar rapporten ”IT som tillväxtmotor” från Näringsdepartementet som presenterades i dag. Rapporten granskar informationsteknikens betydelse för ekonomisk tillväxt och sysselsättning, dels för själva IT-sektorn men också för den traditionella ekonomin.

I rapporten framkommer det att IT-sektorn har bidragit till den ekonomiska tillväxten i Sverige på ett betydande sätt. En fjärdedel av den reala BNP-tillväxten kommer från denna sektor. Även en tredjedel av ökningen av näringslivets arbetsproduktivitet mellan 1993 och 1999 beror på utvecklingen i IT-sektorn, påpekar Näringsdepartementet i rapporten.

Brist på strategisk IT-kompetens

Förra året arbetade drygt 6 procent av det totala antalet sysselsatta i Sverige inom IT-sektorn, och mellan åren 1994 och 1999 har antalet sysselsatta ökat med drygt 30 procent.

Enligt rapporten är det troligtvis användningen av IT i företag, myndigheter och organisationer som kommer att ha störst betydelse för tillväxten. Flera studier från senare visar nämligen på positiva effekter på tillväxt och arbetsproduktivitet från IT-användning i företag.

Beträffande IT-kompetens så finns det relativt många personer med generell IT-kompetens. Det råder dock brist på personer med såväl specialiserad som strategisk IT-kompetens, alltså företagsspecifik kunskap i kombination med kännedom om vilka möjlig 

Läs mer om tillväxten

Isaac Pineus/Ekonomi24