Telia nobbar Telenor - igen

MIN EKONOMI

Telias VD Marianne Nivert har tackat nej till en propå från Telenor om att få köpa hela Telias service- och installationsverksamhet.

Affären skulle ha berört 8000 anställda med en försäljning på cirka 8 miljarder kronor.

Totalt berör Telenors intresse fyra bolag – Swedia Networks, Neterna, Telia Installation och Relacom. De ligger idag i Telia Enterprises och ska avyttras.

Telenors förhoppning var att slå ihop Telias service och installationsverksamhet med Bravida, resultatet av sammanslagningen av Telenors och svenska BPA:s verksamhet inom installation av el, ventilation, vvs och telekommunikation.

Bildades efter fusionsfiaskot

Bolaget skapades så sent som i somras, ett halvt år efter det att fusionen mellan Telenor och Telia spruckit. Bravida har 14 000 anställda och en omsättning på 13 miljarder kronor.

- Det stämmer att vi visat intresse för att köpa Telias installations- och serviceverksamheter. Vi har sagt att Bravida har som mål att komplettera nuvarande verksamhet, säger Bravidas informationschef Anne Karin Augland.

Telenor äger 48 procent av Bravida. Resten ägs av riskkapitalbolag, bland annat Procuritas, samt Bravidas ledningen som äger fyra procent. Telenor har ambition att successivt dra ner sin ägarandel. En börsnotering planeras inom 2-3 år.

Underleverantörer till Telia

Installation och service är en bransch med låga marginaler, kring 5-7 procent. Enligt en grov uppskattning är de fyra bolagen värda cirka fyra miljarder kronor.

Tillsammans fungerar de som Telias egen underleverantör av installations- och serviceverksamhet internt. Skulle hela Telias installations- och serviceverksamhet inkluderas i den nya Bravida-gruppen skulle Telia bli helt beroende av en extern leverantör.

Nivert negativ till norskt monopol

Telias VD Marianne Nivert är kallsinnig till en affär. Telenor fick ett negativa beskedet av henne i november.

- Jag är inte intresserad av att skapa ett norskt monopol inom det här området. De kan få köpa delar av vår verksamhet men inte hela, säger Marianne Nivert.

- Vi kan ju inte lägga alla ägg i samma korg och bli beroende av en enda aktör utanför huset istället.

Tidigare har hon sagt sig just vara intresserad av att sälja samtliga fyra bolag till en köpare. Beskedet till Telenor tyder på att det visat sig bli svårare att finna den helhetsköparen än väntat.

Dessa bolag ville Telenor köpa:

Swedia Network: anställda: 2050 verksamhet: installation och service av datakomnät.

Neterna: anställda: 2450, verksamhet: bygger och driver nät.

Telia Installation: anställda 545, verksamhet: bygger fastighetsnät.

Relacom (fd Telia Företagsservice): anställda: 1300, verksamhet: kvalificerade systemarbeten av kundväxlar etc.

Läs mer

ARTIKELN HANDLAR OM