10 procent lägre priser med EMU

Ny studie om konsekvenser av ett svenskt EMU-medlemsskap

MIN EKONOMI

När Sverige går med in EMU kommer de svenska priserna att rasa med cirka 10 procent.

För att klara företagens lönsamhet behövs därför en halvering av arbetsgivaravgifterna, hävdar organisationen Företagarna i en analys av konsekvenserna av ett EMU-medlemskap.

Den andra sidan av prissänkningarna är vinster för konsumenterna:

- Med en prissänkning på 10 procent tjänar en tvåbarnsfamilj 30 000 kronor per år, säger Karl-Johan Bergström, nationalekonom hos Företagarna och författare till boken ''Euron har landat''.

Boken innehåller en rad förslag till åtgärder för att Sverige skall klara omställningen och den ökade konkurrensen vid ett inträde i EMU. Dit hör sänkta skatter, ökade löneskillnader och ökad rörlighet på arbetsmarknaden.

Många av förslagen är sådana som Företagarna drivit i andra sammanhang som proportionell inkomstskatt (så kallad platt skatt), sänkta arbetsgivaravgifter, begränsad blockadrätt, avtrappad ersättning från arbetslöshetskassan och mer uppluckrade turordningsregler.

Mothugg

På ett seminarium där boken presenterades fick den dock rejält mothugg från tre chefsekonomer på den fackliga sidan. Det blir ingen prischock och dessutom behövs en prispress för att hålla omvandlingstrycket i ekonomin uppe, tyckte exempelvis LO:s chefekonom Dan Andersson:

- Boken gagnar inte dem som är för EMU och skrämmer övriga. Det är en ''sotarbok'', sade Andersson med anspelning på föräldrar som förr i tiden skrämde sina barn med sotaren.

- Företagarna uppträder som en intresseorganisation som vill skydda sina medlemmar. Förslagen skulle ha varit desamma om det gällt att skicka någon till månen.

Inte heller Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef inom akademikerfacket Saco, ville köpa resonemanget om en snabb och kraftig prischock när och om Sverige går med i EMU.

- Prispressen höjer omställningstakten i näringslivet men kanske inte mer än vad som sker i en vanlig lågkonjunktur, sade Wetterberg.

Självständig ställning

Båda menade att det nuvarande systemet med en självständig riksbank som garant för prisstabiliteten är på god väg att stöpa om den svenska lönebildningen. Den processen mot löneökningar på rimliga nivåer och rejäla reallöneökningar kan snarast riskeras om Sverige alltför snabbt kommer med i EMU.

Dan Andersson erkände att han tidigare varit för kritisk mot Riksbankens självständiga ställning. Nu framstod han som dess främste försvarare:

- EMU innebär på kort sikt en mindre trovärdighet för prisstabiliteten än en trovärdig riksbank. Riksbanken tillhör numera mina gullgrisar, den är löntagarens bäste vän.

Wetterberg och Andersson var för övrigt eniga i det mesta, till exempel behovet av omställningsförsäkringar som gör det möjligt för en arbetstagare att vidareutbilda sig under arbetskarriären.

- Vi skall inte stödja företag utan stödja trygghet och flexibilitet i arbetslivet, sade Dan Andersson.

Nils Odén/TT