Storaffär nästa steg för Telia Mobile

MIN EKONOMI

Med en svensk UMTS-licens i handen riktar Telias VD Marianne Nivert blicken mot Norge, Finland och Danmark för en kommande strukturaffär och eventuell börsnotering av Telia Mobile.

Hon talar om ett finansiellt starkt Telia som inte ens behöver oroa sig för konkurrenterna på hemmaplan.

Foto: Sven-Olof Englund
Telias VD Marianne Nivert siktar på att fusionera mobilbolaget och sätta det på börsen

När Ekonomi24 träffar Telias tillförordnad VD har hon tröja och tweedkavaj, språket är kryddat. Marianne Nivert, 60, påminner fortfarande rätt lite om en VD för ett av Sveriges största börsföretag. Men någon surkärring är hon absolut inte.
Avtalet med Tele2 bättre än det förslag vi lämnade in till Post-och telestyrelsen

Teliachefen skrattar och pekar med hela handen när hon stakar ut färdriktningen för Telia. Triumfkänslan efter affären med Netcoms dotterbolag Tele2 går inte att ta miste på.

- Ofta är det mest oväntade också det bästa. På pappret är avtalet med Tele2 bättre än det förslag vi lämnade in till Post-och telestyrelsen. I ursprungskalkylen räknade vi med att gå runt 2005, nu kommer det att ske tidigare."

E24: Hur mycket av den framtida intäktsströmmen kommer ni att få dela med er till Tele2?

- Absolut ingenting, det är en missuppfattning. Vi har inte givit något till Tele2 alls utom möjligheten att få hyra plats för basstationer på Telias 4.200 master, något som de betalar för. Det gemensamma nätbolaget kommer inte att dra in några vinster. Det ska bara täcka sina investeringar med en rimlig förräntning.

Så egentligen är det här avtalet bättre än om Telia fått en egen licens?

- Ja, även om det förstås alltid är bättre att ha en egen licens och då få bestämma helt själv. Det enda som händer är att Netcoms egen kalkyl förbättras, men det kostar inte Telia något. Hela avtalet kommer att vara klart i slutet av februari och då kan vi börja fundera på att bjuda in andra aktörer också.

I somras köpte Telia den norska mobiloperatören Netcom ASA, nu har ni tillgång till tre UMTS-licenser i norden och ska snart söka en fjärde i Danmark. Vad är nästa steg på mobilsidan?

- Strukturaffärer. Tittar vi på kartan så blir det en nordisk konsolidering först. Många på den mobila sidan har blivit tungt belastade av UMTS-investeringar. Det driver upp aktivitetsnivån. I ett sådant scenario är inte Telias position som störst i Norden på mobiltelefoni ohotad längre. Sedan ska vi inte underskatta betydelsen av organisk tillväxt med GPRS, den nya mobilgenerationen med kontinuerlig uppkoppling. Det tar fart mot slutet av 2001 när det finns telefoner.

Kan du tänka dig att ta in externa delägare i Telia Mobile?

- Absolut. I en strukturaffär med en annan nordisk aktör kan det bli aktuellt både med delägarskap i Telia Mobile och en ägarspridning via börsen.

Då måste du vara glad att aktiemarknaden just nu värderar upp Telia igen?

- Om man vill göra strukturaffärer är det självklart att det är en fördel om betalvalutan är stark.

Att både statsminister Göran Persson och näringsminister Björn Rosengren uttalar en öppenhet för att dra ner statens ägande under 50 procent gör det förstås ännu lättare att förhandla med en motpart?

- Det är helt rätt. Vad Göran Persson visar nu är en stor förståelse över att Telia behöver drivas affärsmässigt och ha en ansvarstagande ägare.

Uppköp bland nätgrossister

Telias andra stora framtidshopp står International Carrier för, Telias internationella nätgrossist för transport av data. Telia är en av de fem största byggarna av infrastruktur för IP-trafik i Europa. Telia var ute tidigt och hör till dem som idag har en stark finansiella ställning och många fördelaktiga avtal på plats.

- Även här pågår en konsolideringsfas. Totalt finns 25-30 olika aktörer på den europeiska marknaden varav flera även fungerar som ISP, internet service provider, och därmed tillhandahåller IP-tjänster utan att själv bygga infrastruktur. Flera av dessa dras med ansträngd finansiell ställning.

- Självklart tittar vi på hur vi ska kunna delta där. Det kan vara några som behöver sälja ut delar av sin verksamhet för att överleva. Vi har investerat 3 till 4 miljarder kronor per år i egna kabelnät och de pengarna kan vi köpa befintlig kabel för istället. Vi kan också göra bytesaffärer som vi gjort tidigare. Eller så gör vi en större strukturaffär och betalar med aktier i det börsnoterade Telia. En ägarspridning i själva International Carrier kan bli aktuell först på sikt, när den svenska nätverksamheten hhelt separerats från Carrier. Det kommer inte att ske under 2001.

Höjda abonnemangsavgifter

Telias tredje verksamhet är det fasta nätet i Sverige, det som tidigare var kärnan i det gamla televerket. Konkurrens från nya aktörer har lett till pressade priser. Abonnemangstjänster till privata hushållen har varit en stor förlustkälla under flera år. Nu höjer Telia månadsavgiften med 20 kronor till 125 kronor i månaden. Det betyder drygt 800 miljoner kronor i högre intäkter per år för Telia, i stort sett vad bolaget behöver för att inte gå med förlust på abonnemangstjänster längre framhåller Marianne Nivert. Men det räcker inte för Teliachefen.

- Jag tror att vi måste se ytterligare en höjning men när det blir och hur hög vill jag inte säga. Höjningen hänger ihop med att även Sverige måste kunna erbjuda en fungerande abonnemangsmarknad. Pristaket gjorde att vi tvingades rabattera priset på koppar för att möjliggöra konkurrens. Det fungerade aldrig bra, konkurrensen på abonnemangsmarknaden tog aldrig fart, än mindre var det intressant för någon aktör att investera i egen kopparaccess, eftersom vårt pris var så lågt.

Mindre prispress på fast telefoni

Timingen för Marianne Niverts frieri till de fria marknadskrafterna på fasta telefonitjänster kan knappast vara bättre. Konkurrenterna är inte lika aggressiva längre när det gäller att pressa priset. Exempelvis Glocalnet talade så sent som i veckan om prishöjningar.

- Det är ingen tvekan om att prispressen lugnat ner sig. Därtill har Telias rationaliseringar hunnit i kapp så lönsamheten är god på fasta delen som helhet, säger Marianne Nivert.

- På vanlig telefoni möter vi egentligen bara en större spelare, Tele2. Visst finns det nischaktörer som kommer att klara sig bra, men de kan aldrig bli ett allvarligt hot. Framöver talar vi om betydligt mer modesta prissänkningar.

Och hur länge blir du kvar som VD?

- Ordförande Lars-Eric Petersson arbetar med frågan, det vet jag. Förutsättningrana borde vara goda för att presentera ett namn i tid för bolagsstämman den 10 maj.

Läs resten av intervjun

Sophie Nachemson-Ekwall/Ekonomi24