Enklare skatteregler för småsparare

MIN EKONOMI

Riksskatteverket, RSV, vill förenkla tillvaron för sig självt och för småspararna.

Verket vill bland annat ändra de kritiserade reglerna om beskattning vid aktiebyten och avskaffa den kritiserade blanketten K4B.

Den ändring RSV vill ha innebär att det inte blir någon skatt förrän de nya aktierna säljs. Därmed behövs inte längre den kritiserade blanketten K4B som man i dag måste fylla i för att få uppskov med skatten.

- Ibland förstår folk inte att ett byte är detsamma som ett köp, säger Björne Sjökvist vid Riksskatteverkets rättsenhet till TT.

Under 1999 fick flera hundratusen aktieägare i företag som dåvarande Astra, ABB och Enator sina gamla aktier utbytta i samband med företagsaffärer. Till exempel är de av Astras aktieägare som inte sålt numera aktieägare i Astra Zeneca.

Måste få uppskov

Men för att slippa skatt på bytet var man tvungen att begära uppskov på en av RSV:s mera krångliga blanketter, K4B. Det här utlöste mängder av frågor och merarbete för såväl skattskyldiga som skattemyndigheter och banker, konstaterar RSV i en rapport som lämnats till finansdepartementet. Många gjorde fel och många struntade i att redovisa andelsbyten i deklarationen för förra året.

RSV vill nu ha en återgång till de tidigare reglerna med skatt först när de nya aktierna säljs. Orsaken till den nuvarande andelbyteslagen och dess krångel är enligt Sjökvist att EU-direktiven på området övertolkats:

- När man tittat närmare på direktiven så visar det sig att de inte är så stränga. Skattemässigt blir det samma sak med vårt förslag.

Först från och med taxeringen år 2003 kan den förhatliga K4B vara borta om finansdepartementet och regeringen går på RSV:s linje.

Enklare för företag

Andra förenklingar som RSV vill ha rör reglerna när ett företag löser in egna aktier. Anskaffningsvärdet för inlösenrätter och säljrätter som grundas på aktieinnehav i det inlösande bolaget bör enligt RSV sättas till noll kronor. Med nuvarande regler måste man fördela anskaffningsvärdet mellan den ursprungliga aktien och inlösenrätten.

RSV vill också att företagens skyldighet att lämna kontrolluppgifter i fortsättningen skall gälla även försäljningar i form av inlösen. Uppgiftsskyldigheten för utdelningar bör, enligt RSV, även omfatta inköpsrätter och köpoptioner.

- Här har lagstiftningen inte hängt med, konstaterar Björne Sjökvist.

Bland RSV:s förslag ingår också att göra kapitalvinster på premieobligationer skattefria, detta för att förenkla de krångliga kvittningsreglerna.

Finansdepartementet skall nu närmast skicka ut RSV:s rapport och dess förslag på remiss.

Nils Odén/TT