Maxim hotas av stämning

Anklagas för att ha vilselett investerare

MIN EKONOMI

Den amerikanska advokatbyrån Wolf Popper vänder sig nu till svenska aktieägare i Maxim för att få med dem i en stämning mot bolaget.

Totalt tolv amerikanska advokatbyråer har stämt Maxim för att ha vilselett investerarna på aktiemarknaden.

Följden kan bli stora kostnader för bioteknikföretaget.

I december förra året publicerade FDA, det amerikanska läkemedelsverket, en rapport där svensk-amerikanska Maxim fick kritik för på vilket sätt bolagets studie kring läkemedlet Maxamine var upplagd. Själva forskningsresultaten kritiserades inte.

Kort därefter föreslog ODAC, ett rådgivande organ till FDA, att myndigheten inte bör godkänna Maxims läkemedelsansökan. På bara några dagar sjönk kursen med cirka 70 procent.

Sedan dess har totalt tolv amerikanska advokatbyråer stämt bolaget för att ha vilselett aktieägarna. Det finns amerikanska advokatfirmor som specialiserar sig på den här sortens affärer och söker aktivt upp aktieägarna och ber dem att skriva på den gruppstämning som advokatfirman har för avsikt att lämna in till domstolen.

Annonserar efter missnöja aktieägare

Advokatfirmorna har hittills koncentrerat sig på de amerikanska aktieägarna, men vänder sig nu till de svenska aktieägarna. I en annons i Dagens Industri i dag uppmanar advokatfirman Wolf Popper i New York att aktieägarna skriver på den gruppstämning som nu firman arbetar med.

Wolf Popper förklarar att även svenska aktieägare kan ta del i gruppstämningen, eller aktieägare som köpt aktier i Maxim på Stockholmsbörsen. De understryker att stämningen måste vara inne före den 12 februari och att firman inte tar ut något arvode från dem som väljer att ingå i gruppstämningen.

- Hela affären kan leda till en förlikning mellan Maxim och aktieägarna och det kan innebära betydande kostnader för bolaget. Maxim har dock en försäkring men en självrisk på 15 miljoner dollar, så visst kan affären innebära stora kostnader för bolaget, säger Ulf Hillebrand, läkemedelsanalytiker på Aragon.

Kan bli en långdragen process

En annan läkemedelsanalytiker pekar på att stämningarna nu kommer att leda till en hel del merarbete för bolagets ledning. Samtidigt pekar han på att utgången i ärendet är mycket oklar eftersom det gäller att bevisa om företagsledningen medvetet vilselett aktiemarknaden. Sannolikt kommer ärendet att dra ut i flera år innan ett avgörande kan komma.

Skandia Liv har varit en stor aktieägare i Maxim men har under den senaste tiden sålt aktier och har i dagsläget 179 000 stycken eller mellan 1 och 2 procent av Maxims aktier. Caroline af Ugglas är portföljförvaltare på Skandia Liv och säger att bolaget inte har för avsikt att stämma Maxim.

- Vi tror på bolaget och anser att det inte har vilselett oss, säger hon. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24