Fallande vinst för H&M

MIN EKONOMI

Klädjätten Hennes & Mauritz redovisar ett helårsresultat som var svagare än väntat.

De främsta förklaringarna är missbedömningar av modet och det milda höst- och vintervädret som tvingat fram kraftiga realisationer.

Hennes & Mauritz resultat för förra året hamnade huvudsakligen i linje med marknadens förväntningar. Resultatet låg på fyra miljarder kronor, vilket är 16 procent mindre än föregående år och 65 miljoner kronor under snittprognosen.

Omsättningen hamnade på 36 miljarder vilket är 9 procent mer än föregående år och i linje med niomånadersrapporten. Det är det milda vädret som har hämmat försäljningen under fjärde kvartalet, liksom för hela branschen.

Modemissar och regn

H&M har legat lågt med information om hur bolaget påverkats av vädret, men nu visar det sig att även de har tvingats till kraftiga realisationer. Av de 600 miljoner kronor som bolaget har refererat till som ”ökade prisnedsättningar” härrör hela 225 miljoner kronor från fjärde kvartalet. Vädret har alltså varit mycket värre för H&M än modemissen i våras.

Även valutaeffekterna har slagit hårt mot bolaget, för helåret var den negativa påverkan 240 miljoner kronor, varav 45 miljoner för fjärde kvartalet. Det innebär att valutan, det vill säga den starka dollarn, nu har en betydande effekt på resultatet och exempelvis slår ut hela besparingsprogrammet förra året på 210 miljoner kronor.

Besparingsprogram

Besparingsprogrammet som iscensattes tidigare i år fortlöper annars enligt plan och skall på helårsbasis ha en positiv effekt på 500 miljoner kronor.

Försäljningen i USA går, som H&M tidigare rapporterat, mycket starkt. Under verksamhetens första sex månader såldes för 400 miljoner kronor i de då fyra butikerna. Det senaste kvartalet har försäljningen fördubblats till 800 miljoner kronor och antalet butiker utökats till tio.

I Spanien har sju butiker öppnats och sålt för 187 miljoner kronor, försäljningen är mindre dramatisk här bland annat på grund av att butiksytorna är mindre.

Av de redan etablerade marknaderna visade Storbritannien den starkaste utvecklingen. Försäljningen där steg med 53 procent och 13 nya butiker öppnades.

100 nya butiker

Det skall jämföras med Tyskland, där 21 nya butiker öppnades samtidigt som försäljningen bara steg med fem procent, vilket i realiteten innebär ett ras i befintliga butiker.

I år öppnas 100 nya butiker, främst i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien och USA.

Lagren är fortsatt stora, de ökade med 24 procent på helåret. Det är ändå en inbromsning jämfört med niomånadersrapporten då lagren hade ökat med 34 procent.

Trots ett sämre resultat för 99/00 än 98/99 kommer styrelsen att föreslå att utdelningen lämnas oförändrad, på 1,35 per aktie. 

Läs mer

Lotta Engzell-Larsson/Ekonomi24