Dahlsten tvingas lämna Icon

Prognosmissar fällde koncernchefen

MIN EKONOMI

Situationen blev ohållbar. Icon Medialabs vd Ulf Dahlsten tvingas avgå efter två kraftiga prognosmissar inom loppet av en dryg månad.

Under sista kvartalet landade förlusten på 140 miljoner kronor, snällt räknat.

Marknadens dom blev hård och aktien rasade på torsdagen med över 20 procent.

Foto: JONAS BILBERG
Ulf Dahlsten avgår som koncernchef för Icon.

Den intensiva kritiken mot Internetkonsulten Icon Medialabs dåliga bedömningsförmåga och Ulf Dahlstens fagra löften om att tiderna av förluster var slut blev för mycket.

Själv kommenterar Ulf Dahlsten sin avgång så här:

- Jag tycker att det är viktigt att ett börsbolag lämnar pålitlig information. Som börs-vd har jag haft ansvar för det och dessutom tycker jag att det är en hederssak att kunna hålla sina löften, säger Ulf Dahlsten till TT.

Kritisk ordförande

Vid en presskonferens på torsdagen var styrelseordförande Björn Nordstrand tämligen kritiskt inställd till Dahlsten, men menade ändå att beslutet togs i enighet.

- Han var lite för optimistisk alltför länge, sade Nordstrand.

Finanschefen Rens Buchwaldt går nu in som tillförordnad vd och koncernchef. Några nya prognoser för framtiden ville han av naturliga skäl inte lämna.

Men aktiemarknaden har redan sina föraningar och domen blev hård sedan bolaget på nytt tvingats erkänna att förlusterna skenar. Aktiekursen hade vid börsens stängning fallit med 23,3 procent till 16:50 kronor.

Under det fjärde kvartalet blev förlusten före goodwillavskrivningar 59 miljoner kronor. Inklusive kundförluster på 40 miljoner kronor från uteblivna betalningar från e-handelsbolag och andra engångskostnader landar förlusten på 140 miljoner kronor. I traditionella resultaträkningar ska även goodwillavskrivningar ingå, alltså nedskrivning på övervärdet av tillgångar. Då hamnar förlusten före skatt på drygt 300 miljoner kronor på en omsättning på 508 miljoner kronor.

Fler uppsägningar

Icon presenterar det fullständiga resultatet för det fjärde kvartalet den 28 februari.

Men kassan är stabil och Icon är ett fortsatt bra företag i grunden, försäkrade Björn Nordstrand på frågan om bolaget är ett sjunkande skepp.

För några veckor sedan tvingades företaget säga upp ett 40-tal av sina IT-konsulter i Sverige. Tillsammans med frivilliga avhopp försvann ett hundratal anställda under det fjärde kvartalet, enligt Nordstrand. Och det blir sannolikt fler uppsägningar:

- Men det värsta är gjort.

I avgångsvederlag får Ulf Dahlsten en och en halv årslön, vilket motsvarar 4,5 miljoner kronor.

Olle Lindström/TT