"Dahlsten vilseledde oss"

Icons styrelseordförande starkt kritisk mot hur företaget skötts

MIN EKONOMI

Ulf Dahlstens grova felbedömningar gjorde det omöjligt för honom att sitta kvar.

Det säger Icons styrelseordförande Björn Nordstrand som ger den nye VDn max ett år att vända Icon.

Foto: Jonas Bilberg
- Ulf Dahlsten har missbedömt marknaden så otroligt i grunden och har därmed vilselett både aktiemarknaden och de anställda på Icon. I en sådan situation är det ohållbart att sitta kvar som VD, säger Icons styrelseordförande Björn Nordstrand, till vänster.

Vid dagens presskonferens pekade Björn Nordstrand på att dotcom-marknaden genomgått stora förändringar under det senaste året och dessa har Ulf Dahlsten inte tagit hänsyn till i tillräckligt stor utsträckning.

- Vi har inte hängt med i den förändringen, Ulf Dahlsten har varit alltför positiv i sin bedömning. Han borde ha sett tecknen tidigare. I USA inträffade först förändringarna och Ulf Dahlsten borde ha märkt detta tidigare, säger Björn Nordstrand.

- Visst har vi inom styrelsen också ett ansvar eftersom vi också missbedömt marknaden, men vi har blivit vilseledda av Ulf Dahlsten, han var för optimistisk i sina bedömningar, påpekar han.

Fryser expansion

Björn Nordstrand säger att Ulf Dahlsten självmant valde att lämna Icon. Björn Nordstrand gjorde däremot inget för att försöka få honom att stanna kvar. Ulf Dahlsten hade ett treårskontrakt och har ett och ett halvt år kvar på det och kommer därmed att få lön under den tiden. Han har en årslön på 2,4 Mkr vilket innebär att han kan kvittera ut 3,6 miljoner kronor under de kommande 16 månaderna.

Rens Buchwaldt har fram tills i dag varit Icons finanschef och har utsetts till tillförordnade VD. Ett arbete med att hitta en ny VD har redan sats igång och den person som utses får ett år på sig att vända företagets negativa siffror till vinst, förklarade Björn Nordstrand och underströk att vinstkravet är huvudkravet på den nye VDn.

- Det gäller att så snabbt som möjligt få lönsamhet i bolaget. Expension står inte längre på agendan. Satsningen på Sydamerika är inte längre aktuell, säger Björn Nordstrand.

Fler uppsägningar kan komma

För att skära ytterligare i kostnaderna kan fler uppsägningar av personal bli aktuellt.

- Jag kan inte utesluta det även om de värsta neddragningarna är gjorda. Vi är i dag 1800 anställda inom företaget på våra kontor runt om i världen. Var någon stans det kan bli aktuellt med nedskärningar är inte klart, men både i Sverige och England har vi gjort betydande sådana, säger Björn Nordstrand.

Rens Buchwaldt pekar också på att Icon kommer att behöva dra ner ytterligare på sina utgifter till sina underkonsulter.

- Personalkostnaderna är våra största utgifter, men vi kommer också att behöva skära ner på våra kontorshyror och ska därför minska lokalytorna både i Sverige och utomlands, säger han. 

Läs mer

Isaac Pineus/Ekonomi24

ARTIKELN HANDLAR OM