Ericsson sänker tillväxtprognos  

MIN EKONOMI

Resultatet för 2000 blev en vinst före skatt på knappt 29 miljarder kronor för koncernen och nu skruvar Ericsson ned sina tillväxtprognoser för innevarande år.

Marknaden reagerade negativt på rapporten. Rapporten sjönk till 111 kronor i handeln hos Fischer, ned jämfört med stängningen på 118 kronor i Stockholm och 125 kronor i New York.

Resultatet för 2000 hamnade på 28,7 miljarder kronor. I den siffran ingår reavinster på 25,2 miljarder kronor och SPP-medel på 1,1 miljarder. Ericsson tar också en extra engångskostnad för omstruktureringar av mobiltelefonverksamheten på 8 miljarder kronor utöver de 4,7 miljarder som redan aviserats.

Lägre tillväxt

Mobiltelefonerna redovisar som väntat en förlust på drygt 16 miljarder kronor för 2000 och även nätverkens resultat hamnade i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet för affärsområdet blev 33,1 miljarder kronor.

Ericsson sänker sin tillväxtprognos för innevarande år till mellan 15 och 20 procent. För innevarande år sänks prognosen om totalmarknaden för mobiltelefoner till 500-540 miljoner enheter. Bolagets uppskattning av mobiltelefonmarknaden under 2000 är att den totalt har uppgått till 405 till 415 miljoner telefoner. Det skulle innebära en marknadsandel för Ericsson på över 10 procent.

Nollresultat första kvartalet i år

För det första kvartalet i år räknar Ericsson med att redovisa ett nollresultat före skatt. Tillväxten väntas bli 15 procent tack vare en fortsatt god utveckling för systemen medan försäljningen av mobiltelefoner väntas minska.

För att öka jämförbarheten med andra företag kommer Ericsson under 2001 att rapportera orderingång, fakturering och rörelseresultat för de affärsområdena system, telefoner ocb övrig verksamhet.

Inom system kommer orderingång och fakturering för mobilsystem och multitjänstnät att bli särredovisade, även om det föreligger en stor grad av integration inom system för forskning och utveckling, kunder och support. 

Per Ericson/Ekonomi24