600 sparkas när mobiltillverkningen läggs ut

MIN EKONOMI

Ericsson slutar tillverka mobiltelefoner.

Produktionen tas över av underleverantören Flextronics.

600 människor i Sverige förlorar sina jobb.

Klockan elva i förmiddags höll Ericssons ledning en presskonferens i Kista utanför Stockholm. Koncernchefen Kurt Hellström talade på knagglig engelska och hade tråkiga nyheter till många Ericssonanställda i Linköping och Lund: De mister sina jobb.

– Jag är självklart inte nöjd med utvecklingen för telefonerna, som ni alla vet jobbar vi hårt med det här, säger

Under år 2000 förlorade bolaget 16,2 miljarder kronor på de 43,3 miljoner telefoner det sålde. Det betyder att varje telefon gav en förlust på 374 kronor. Ericsson tar nu till krafttag för att stoppa storförlusterna.

Så ska förlusterna stoppas

All mobiltillverkning läggs över på underleverantören Flextronics. 600 människor i Linköping och Lund mister sina anställningar. 500 av de övertaliga bor i Linköping.

Ericsson låter den amerikanska underleverantören Flextronics tillverka alla telefoner. Flextronics tar över Ericssonfabriker i Brasilien, Malaysia, Sverige, Storbritannien och USA. Området konsumentprodukter minskar i världen de anställda från 16 800 till cirka 7 000.

Ericsson ska satsa all sin kraft på forskning och Åtgärderna ska spara in 15 miljarder per år i kostnader, och försäljningen ska öka.

”Ska tjäna pengar på telefonerna”

– Allt det här ska förhoppningsvis göra att vi kommer till rätta med de stora förlusterna. Under andra halvan av 2001 ska vi tjäna pengar på telefonerna igen.

Betydligt bättre gick det för mobilsystemen, Ericssons huvudverksamhet. Det området tjänade 33,1 miljarder kronor under helåret 2000. För sista kvartalet var vinsten 9,4 miljarder. Ericsson är nu marknadsledande för både 2G- och 3G-system.

– På det hela taget är jag ändå nöjd med vårt bokslut. Våra marknadsandelar växer, säger Kurt Hellström.

Första kvartalet under 2001 blir tufft för Ericsson. Ledningen spår ett nollresultat. Sedan kommer besparingarna att börja ge resultat. Framtiden därefter målas upp som mycket ljus. För helåret 2001 spås att försäljningen ska öka med en femtedel, och vinsten hänger med.

Maths Nilsson