"Jag skulle vara orolig om jag vore finansminister i Finland"

Bosse Ringholm om telekombolagens börsdominans

MIN EKONOMI

Sverige går en ljus framtid till mötes och och det kan bli läge för skattelättnader.

Det sa finansministern Bo Ringholm vid ett anförande i dag där han också spådde ett hyfsat börsår.

Det var en ljus och positiv bild av den svenska ekonomin som finansminister Bo Ringholm målade upp i sitt öppningsanförande på Börsdagen under rubriken ”Går det bra för Sverige år 2001?”.

- Det är nog betydligt roligare att som jag få vara finansminister idag än att behöva vara det för fem år sedan, sa Bo Ringholm.
De två till tre närmaste åren kommer vi att ha en hygglig ekonomi

Sverige har en period bakom sig av en rad tuffa beslut, menade han, men har nu en stark och stabil grund att stå på just tack vare dessa. Stabila statsfinanser, många starka företag, bra sysselsättning och ett generellt sett hög utbildnings- och investeringsnivå borgar för en fortsatt positiv utveckling, säger han.

- De två till tre närmaste åren kommer vi att ha en hygglig ekonomi. En mer långsträckt eller precis prognos vill jag inte ge. Det bästa sättet att få fel är att ge tvärsäkra prognoser, sa Bo Ringholm som dock lät meddela att en revidering av regeringens tillväxtprognos, som ligger på 3,5 procent för år 2001, kommer att ske i april.

Sänkta skatter

- Som läget är nu är det inte så mycket som talar för att den ska bli högre, säger han.

Att en eventuell sådan skulle påverka de stora dragen i ekonomin tror han dock inte, utan talar istället om att om ingenting väldigt oförutsett inträffar kan det bli läge att diskutera nya skattelättnader mot slutet av året. I den mån det blir tal om är det dock knappast kapital- eller förmögenhetsskatterna som är aktuella utan främst kompensation för egenavgifter och insatser för landets pensionärer.

- Kapitalet söker sig visserligen till länder där det är lågt beskattat. Men jag tror framför allt att det söker sig till länder där det har bra utbyte av sin investering och det är inte säkert att det ena automatiskt är samma sak som det andra.

Tonar ner USAs betydelse

På en direkt fråga om vad som är det största hotet mot den svenska ekonomin tonade han ner utvecklingen i den amerikanska ekonomin, som av många andra bedömare annars anses vara en av de viktigaste faktorerna för de flesta marknader.

- Den internationella utvecklingen är onekligen betydelsefull för den svenska ekonomin. Mellanöstern är ju ett område där det väldigt snabbt kan inträffa händelser som får dramatiska följder världen över. Men den amerikanska ekonomins betydelse för den svenska finns det ingen anledning att överdriva.

Den senaste tidens inbromsning i ekonomin välkomnar han som en stabiliserande faktor, och de senaste månadernas börsras är inget som gör att begreppet ”den nya ekonomin” måste räknas ut, säger han.

- Den nya ekonomin är en definitionsfråga men om man menar ett nytt inslag av teknikorienterade innovativa företag så tror jag att en del av de har kommit för att stanna och att det som sker nu är en självsanering som är både sund och nödvändig.

Vill inte se börsbolagen som klipp

Även på en direkt fråga om vad han tror om den svenska börsen är han positiv.

- Jag tror att 2001 blir ett bättre börsår än 2000 i alla fall. Men det gäller att vi blir mer långsiktiga vad gäller börsutvecklingen. Man måste se bakom kursrörelserna och istället försöka ta många bolag för det de är – välskötta, starka bolag med god ekonomi och hyggliga framtidsutsikter – istället för som snabba klipp.

Det faktum att Ericsson får allt större betydelse för den svenska ekonomin såväl som börsutvecklingen oroar honom inte heller nämnvärt.

- Ericsson är ett viktigt företag för Sverige. Det är också ett väldigt starkt bolag och de delar av företaget som går bra går väldigt bra. Sedan har de haft problem med vissa delar av sin verksamhet, men det är ledningens val hur de ska hanteras. Jag skulle vara mycket mer orolig om jag var finansminister i Finland eftersom den finska börsen är så oerhört mycket mer beroende av Nokia än vi är av Ericsson.

Läs mer om Sveriges ekonomi

Lotta Edling/Ekonomi24