1 900 jobb försvinner

MIN EKONOMI

Omkring 1 900 jobb försvinner när Posten nästa år organiserar om sitt kontorsnät.

Samtidigt satsar Posten på att kunna erbjuda kunderna enklare service på 3 100 ställen.

De nya serviceställena är svaret på näringsminister Björn Rosengrens krav på att Posten ska kunna erbjuda en grundläggande kassaservice över hela landet.

För närvarande erbjuder Posten service för brev/paket och banktjänster på 1 800 ställen i butiker, bensinstationer och köpcentra.

De flesta av de 3 100 serviceställena kommer bara att kunna hantera brev- och pakettjänster. På 700 serviceställen ska kunderna kunna sköta både dessa och enklare bankärenden. På omkring 650 serviceställen blir det bara enklare bankärenden.

Enklare bankärenden är till exempel insättningar och uttag på lönespar- och fondkonton och betalning av räkningar över post- och bankgiro.

Däremot kan man inte där öppna nya löne-, spar- och fondkonton, växla valuta, få privatekonomisk rådgivning, bostadslån eller andra lån.

Lantbrevbärarna kvar

Även i fortsättningen kommer 2 700 lantbrevbärare över hela landet att kunna hjälpa till med brev/paket och enklare bankärenden.

För att kunna fortsätta med viss kassaservice på 1 350 av de nya 3 100 serviceställen har Posten skrivit avtal med Nordbanken och Postgirot Bank, vars kunder därmed har möjlighet att sköta sina bankärenden på Posten. Posten förhandlar med de andra bankerna om liknande avtal.

- Vi hoppas nu att de andra bankerna följer efter så att vi får ett konkurrensneutralt nät, säger postgeneralen Lennart Grabe.

Det nuvarande avtal som Posten har med Nordbanken löper ut 1 april.

Brev från kiosken

På minst ett ställe i varje kommun kommer Posten att ha kontor med egen personal för såväl kassatjänster som brev- och pakettjänster.

På cirka 1 000 ställen som till exempel kiosker, flygplatser och järnvägsstationer ska det bli möjligt att köpa frimärken och skicka brev.

Posten förhandlar för närvarande med detaljhandelskedjor, servicebutiker och bensinkedjor om samarbete kring brev- och paketservice. Om ett år ska samtliga 3 100 serviceställen vara i gång.

Längre öppettider

Vilka negativa konsekvenser får omorganisationen för postkunderna?

- Det här betyder en totalt utökad servicenivå för hela svenska folket säger Maivor Isaksson, chef för Postens servicenät. Postens egna kontor kommer att ha öppet till 20 på kvällarna. Övriga serviceställen har öppet så länge Postens partner har öppet.

Posten har för närvarande 5 500 anställda i kontorsnätet. Den kraftiga neddragningen beror också på att antalet kassatransaktioner minskat stadigt med 15 procent per år. Den nedgången väntas fortsätta.

- Vi ska försöka hjälpa dem som förlorar sina arbeten med att med bibehållen lön under en viss period hitta nya jobb, säger Maivor Isaksson.

CG Ström/TT