Nokia sänker förväntningarna

MIN EKONOMI

Nokias resultat och försäljning under år 2000 var något bättre än väntat, men ändå faller aktien på rapporten.

Orsaken är att företaget sänker sin tillväxt- och vinstprognos för årets första kvartal.

Tidigare har telekomjätten Nokia sagt att tillväxten under årets första halva kommer att uppgå till 25-35 procent. I dagens bokslut justeras prognosen för första kvartalet till 25-30 procent, och det högre intervallet tas alltså bort.

Det är en marginell förändring, men gör att vinsten per aktie under första kvartalet väntas bli i nivå med vinsten per aktie under första kvartalet i fjol

"Detta avspeglar dels en något svagare marknadstillväxt än väntat under första kvartalet, och dels företagets aggressiva strategi för att vinna marknadsandelar, framför allt inom mobiltelefoner", skriver företaget i bokslutet.

Nokia sänker också prognosen för mobiltelefonmarknaden i år, från 550 miljoner telefoner till intervallet 500 till 550 miljoner.

I övrigt beskriver företagets styrelseordförande och koncernchef Jorma Ollila Nokias siffror för år 2000 som "inget annat än fantastiska".

Nokias omsättning under fjolåret var 30,4 miljarder euro, mot förväntade 30 enligt SME. Resultatet före skatt blev 5,9 miljarder euro, mot förväntade 5,8 miljarder. Omsättningen steg 54 procent jämfört med 1999, och vinsten med 52 procent.

Omsättningen fjärde kvartalet var 9,3 miljarder (6,4) och resultatet före skatt 1,8 miljarder (1,3).

Läs mer

Ekonomi24