Vändning för Volvos lastvagnar

MIN EKONOMI

Volvo gjorde ifjol en vinst på 6,2 miljarder, något bättre än vad marknaden väntat med.

För lastvagnar rasade vinsten men under fjärde kvartalet vände det upp och aktien steg efter rapporten.

Volvo redovisar ett resultat efter finansnetto på 6,2 miljarder kronor för 2000. Det var en försämring jämfört med 1999 - då vinsten blev 34,5 miljarder kronor - även med försäljningen av personvagnarna till Ford borträknad. Förväntningarna låg på 6 miljarder enligt Direkt SME.

Volvo Lastvagnar redovisade ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor för helåret, en kraftig försämring jämfört med förra årets 3,2 miljarder.

Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till 685 miljoner kronor, vilket var det starkaste kvartalet under året och en kraftig förbättring.

Stagnerande marknad

I Nordamerika har hela latbilsindustrin svårigheter i form av stora lager av begagnade lastbilar samt prissade priser, skriver Volvo i rapporten.

Även för Bussar har affärsklimatet i Nordamerika varit tungt, vilket avspeglas i resultatet. Vi kan här inte räkna med stora förbättringar under 2001, men ser en positiv trend som bygger på ökande volymer och samordning mellan Bussars enheter, enligt bokslutet.

Bolaget föreslår en utdelning med 8 kr per aktie.

Dessutom har bolaget föreslagit att genomföra återköp av högst 10 procent av bolagets egna aktier.

Läs mer

Ekonomi24