Jakten på Trustors miljoner fortsätter

MIN EKONOMI

På måndag startar rättegången i jättehärvan kring Trustor.

I skymundan pågår jakten på de försvunna miljonerna.

Fortfarande kan Trustor bli ett klipp för aktieägarna.

På måndag inleds den mycket omfattande rättegången i Stockholms tingsrätt kring svindlerierna av Trustor som ledde till att bolaget plundrades på närmare 500 miljoner kronor.

De tre huvudåtalade är brittiske Lord Moyne, Thomas Jisander från Göteborg och Peter Mattsson, också från Göteborg men numera bosatt i London. Joachim Posener beskrivs av åklagaren som hjärnan bakom Trustorkuppen och han är i dag efterlyst av Interpol.

Vid sidan av det rättsliga efterspelet pågår också ett ekonomiskt efterspel där en grupp om tre likvidatorer arbetar med att få in de pengar som har förskingrats.

Plundrades på en halv miljard

Majoriteten av pengarna finns på en bank i Luxemburg och om dessa kommer fram ska de delas ut till aktieägarna, vid sidan av de pengar som redan delats ut. Stefan Lindskog är mycket förtegen om eller när pengarna kan komma till Sverige.

Trustor plundrades på närmare 478 miljoner kronor i juni 1997 och dagarna före jul samma år tvångslikviderades bolaget av Stockholms tingsrätt. Fram till dess var Trustor ett investmentbolag, men efter tvångslikvideringen såldes bolagets tillgångar av och kassan uppgick till 1,3 miljarder kronor och i mars förra året delades 1,2 miljarder ut till Trustors aktieägare. Kvar finns cirka 100 miljoner kronor i bolagets kassa. Stefan Lindskog kallar det för en stridskassa som ska användas för att få in de resterande pengarna.

Luxenburgpengarna ska delas ut

I dagsläget finns ingen verksamhet i Trustor. Fram till månadsskiftet augusti/september förra året var bolaget noterat på O-listans observations, men överfördes då till Aktietorget.

Aktien handlas i mycket liten omfattning. Det är främst utländska institutioner som äger aktien, men även svenska privatpersoner är aktieägare. De svenska institutionerna har dock dragit sig ur.

- De som spekulerar i aktien är de som tror eller hoppas att vi ska få loss de resterande pengarna från banken i Luxemburg. Så fort det sker ska vi dela ut pengarna till aktieägarna, förklarar Stefan Lindskog.

Han och de andra likvidatorerna har tidigare fått in cirka 180 miljoner kronor i form av aktier av den brittiske Lord Moyne som blev styrelseordförande i Trustor efter köp den 23 maj av Per Olof Norbergs majoritetspost i bolaget. Han är numera försatt i personlig konkurs i Sverige. Vid sidan av honom misstänks Joachim Posener vara hjärnan bakom att många hundratals miljoner fördes ut ur landet.

Då läggs bolaget ner

Utestående är 285 miljoner kronor plus ränta och kostnader. Stefan Lindskog uppskattar att dessa poster uppgår till mellan 50 och 100 miljoner kronor vilket alltså skulle innebära att likvidatorerna skulle kunna få in mellan 335 och 385 miljoner kronor. Det är denna summa, samt kassan på cirka 100 miljoner kronor, som aktieplacerarna hoppas kunna få dela på.

Aktiekursen pendlar i dag mellan 7 och 8 kronor, och får likvidatorerna in pengarna så skulle varje aktie bli värd 18 kronor, vilket innebär en ökning med 125 procent.

- När vi får in pengarna så lägger vi ner bolaget, säger Stefan Lindskog. 

Fler storbedragare

Isaac Pineus/Ekonomi24