Stora gör storvinst - men varnar för sämre tider

MIN EKONOMI

Skogsindustrikoncernen Stora Enso redovisar en rörelsevinst på drygt 1,9 miljarder euro eller knappt 17 miljarder kronor för förra året.

Men styrelsen varnar för sämre tider och aktien föll på Stockholmsbörsen.

Vinsten före skatt, minoritetsintressen och engångsposter steg med 59 procent jämfört med 1999 till 1 653 miljoner euro, eller knappt 15 miljarder kronor, för helåret 2000.

Omsättningen ökade med 22 procent till 13 017 miljoner euro. Men styrelsen varnar för att resultatutvecklingen i år kommer att bli sämre än förra året. Nedgången började redan under fjärde kvartalet förra året då rörelsevinsten föll med 21 procent till 440 miljoner euro.

I år väntas marknaden för Stora Ensos produkter bli svagare på grund av osäkerhet om utvecklingen för framför allt bestruket finpapper och massa, skriver styrelsen i bokslutet.

Det samma gäller marknaden för förpackningskartonger. Rejält mycket sämre väntas marknaden för sågade trävaror utvecklas enligt styrelsen.

Lönsam fusion

Däremot utvecklas Stora Ensos huvudmarknad i Europa relativt väl.

''Trots konjunkturavmattningen i USA och Asien bör efterfrågan vara fortsatt god förutsatt att BNP-tillväxten sker som beräknat'', skriver styrelsen vidare i bokslutsrapporten.

De positiva effekterna av samgåendet mellan Stora och Enso uppgick under året till 240 miljoner euro, väsentligt mycket mer än vad styrelsen räknat med.

Utdelningen till aktieägarna höjs från 0,40 euro till 0,45 euro.

CG Ström/TT